SYGNATURA: II FSK 2992/11

URZĄD SKARBOWY: NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ PRZYCHODÓW

Podatnik prowadzący działalność opodatkowaną ryczałtem nie może uwzględnić wydatków poniesionych przy jej wykonywaniu w rozliczeniu innego rodzaju biznesu podlegającego PIT.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zajmował się produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Przychody z tej działalności rozliczał na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.), według stawki 5,5 proc. Oprócz tego zajmował się sprzedażą świadectw pochodzenia energii elektrycznej (mogą być o­ne przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej).
Urząd skarbowy zakwestionował rozliczenie podatkowe przedsiębiorcy za lata 2008 i 2009. Według naczelnika urzędu, jeśli przedsiębiorca uzyskał przychody z dwóch różnych źródeł, to nie może dowolnie rozpoznawać kosztów podatkowych z nimi związanych. Organ odmówił więc zaliczenia wydatków związanych z wytworzeniem energii do kosztów pomniejszających przychód uzyskany ze sprzedaży świadectw.
Zarówno sąd wojewódzki, jak i NSA zgodziły się z fiskusem. NSA pokreślił, że opodatkowanie danej działalności ryczałtem, w szczególności niższą stawką procentową niż wynikająca z ustawy o PIT, oznacza, że w praktyce odliczenie kosztów przez podatnika już nastąpiło. Łączenie dwóch źródeł przychodów opodatkowanych w odmienny sposób jest błędem – podkreślił sąd.
Według naczelnika urzędu skarbowego jeśli przedsiębiorca uzyskał przychody z dwóch różnych źródeł, to nie może dowolnie rozpoznawać kosztów podatkowych z nimi związanych.

Wyrok NSA z 26 listopada 2013 r., sygn. II FSK 2992/11, prawomocny

 

Opens external link in new windowWięcej informacji - kliknij tu!

Wspierają nas