SYGNATURA II SA/Kr 963/13

II SA/Kr 963/13 - Wyrok WSA w Krakowie

 

Unieważnienie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie uznaniu za nieważną decyzji Wójta Gminy Ł. z 25 maja 2007 r. znak: [...]o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Mała elektrownia wodna (MEW) na rzece D. w Ł. km 130+600 wraz z konieczną infrastrukturą techniczną" kończąca przeszło 6 letni spór inwestora z SKO. Sentencja tego wyroku wykazuje jakie niezgodne z prawem działania zostały podjęte w celu wyeliminowania planowanej inwestycji.

 

Szczegóły: Opens external link in new windowkliknij tu!

Unsere partner