SYGNATURA II SA/Gd 469/13

II SA/Gd 469/13 - Wyrok WSA w Gdańsku

Uchylenie decyzji Dyrektora RZGW w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora MEW z naruszeniem praw osoby trzeciej – właściciela gruntów bezpośrednio sąsiadującej z planowana inwestycją. Sentencja wyroku opisuje szczegółowo podstawy prawne uchylenia decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wydanym z pokrzywdzeniem interesów stron trzecich, które mogą okazać przydatne w ewentualnych podobnych sporach z właścicielami gruntów sąsiadujących z elektrowniami wodnymi.

Szczegóły: Opens external link in new windowkliknij tu!

Wspierają nas