SYGNATURA: I C 1515/13

I C 1515/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krakowie z 2014-04-14 – orzeczenie nieprawomocne

 

Koszty partycypacji w utrzymaniu urządzeń wodnych określone w pozwoleniu wodnoprawnym na podstawie art. 128 prawa wodnego od RZGW powinien zostać określony w drodze decyzji administracyjnej a nie umowy. Umowa cywilna może regulować w tym zakresie jedynie techniczne warunki naliczania wysokości partycypacji. Godne uwagi jest podejście sadu do kwestii określenia wysokości opłat. Pierwotnie zostały one określone jako udział  % wartości produkcji netto z elektrowni (...) wyliczonej w oparciu o średnią cenę sprzedaży przez  Zakład (...) S.A. energii odbiorcom końcowym taryfowym. Strona pozwana skutecznie wykazała że nie sprzedaje energii elektrycznej odbiorcą końcowym a przez to nie zachodzą przesłanki do zapłaty partycypacji w kosztach utrzymania urządzenia wodnego.

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/elektrownia$0020wodna/152010000000503_I_C_001515_2013_Uz_2014-04-14_001

Wspierają nas