SYGNATURA: VI A Ca 604/13

VI A Ca 604/13- Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny  

 

P   Piętrzenie niezgodne z pozwoleniem wodnoprawnym powoduje zatrzymanie elektrowni położonej powyżej. Sąd okręgowy zasądza częściowe odszkodowanie na podstawie opinii biegłego, która zawierała szczegółowe wyliczenia utraconych przychodów z tego tytułu. Sąd Apelacyjny odrzuca jednak roszczenia wzajemne powoda i pozwanego w zakresie przekroczenia rzędnej oraz braku stosowanego pozwolenia wodnoprawnego.

        Szczegóły -Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniekliknij tu!

 

 

 

Wspierają nas