SYGNATURA: I ACa 1045/14

      Ca 1045/14 – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie – Wydział I Cywilny

 

     Rozstrzygnięcie Sadu Apelacyjnego w sprawie poniżenia kosztów partycypacji. Pozwolenie wodnoprawne na korzystanie ze stopnia wodnego na Wiśle nakładała na użytkownika partycypacje w kosztach utrzymywania tego stopnia. Umowa zawarta pomiędzy RZGW a użytkownikiem elektrowni  określała sposób wyliczania wartości tej partycypacji uzależniając ją od ceny sprzedaży do klienta końcowego. Spółka od początku 2011 r. nie prowadzi sprzedaży energii elektrycznej do klientów końcowych i zaprzestaje też odprowadzania kosztów partycypacji w utrzymaniu stopnia wodnego.

               

Szczegóły – Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniekliknij tu!

Wyrok Sądu Okręgowego w powyższej sprawie – Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniekliknij tu!

Wspierają nas