SYGNATURA: VIII Ca 4/14

VIII Ca 4/14 – Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

 

     Sprawa z powództwa A. K. i S. K. przeciwko Skarbowi Państwa - (...)w G. i Skarbowi Państwa - Marszałkowi Województwa (...) o wydanie nieruchomości i odszkodowanie na skutek apelacji powodów oraz na skutek zażalenia pozwanego Skarbu Państwa - Marszałka Województwa (...) od wyroku Sądu Rejonowego w Brodnicy VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 27 sierpnia 2013 r. sygn. akt VI C 199/13

 

        Szczegóły – Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniekliknij tu!

Wspierają nas