SYGNATURA: II SA/Wa 1150/14

II SA/Wa 1150/14- Wyrok WSA w Warszawie

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchyla zaskarżoną decyzję Prezesa Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

 

Szczegóły -Zapoczątkowuje pobieranie pliku kliknij tutaj! 

 

Wspierają nas