Raporty WSHDR

Światowy raport o rozwoju małych elektrowni wodnych (WSHPDR) jest wynikiem ogromnej współpracy między Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), Międzynarodowym Centrum Małej Energetyki Wodnej (ICSHP) oraz ponad 230 lokalnymi i  regionalnymi małymi elektrowniami wodnymi (SHP),  ekspertami, organizacjami, inżynierami, naukowcami i urzędnikami państwowymi na całym świecie.

 

Raport i więcej informacji – Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieKLIKNIJ TUTAJ!

 

Aktualne wydarzenia

Wspierają nas