Raporty

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym w Dzienniku Urzędowym RP Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTUTAJ


 

Lokalny Wymiar Energii - Raport 05.2020 - Zapoczątkowuje pobieranie plikuTUTAJ

 


 

Raport WSHDR

 

Światowy raport o rozwoju małych elektrowni wodnych (WSHPDR) jest wynikiem ogromnej współpracy między Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), Międzynarodowym Centrum Małej Energetyki Wodnej (ICSHP) oraz ponad 230 lokalnymi i  regionalnymi małymi elektrowniami wodnymi (SHP),  ekspertami, organizacjami, inżynierami, naukowcami i urzędnikami państwowymi na całym świecie.

 

Raport i więcej informacji – Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTUTAJ!

 

 

 

Wspierają nas