Ustawa Prawo Wodne

Uwagi TRMEW do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 20 grudnia 2021, numer w wykazie UC112)- 12.01.2022 r. Zapoczątkowuje pobieranie plikuTUTAJ

Wspierają nas