O Stowarzyszeniu

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

jest największą i najstarszą organizacją non profit spośród całej branży OZE w Polsce, która skupia właścicieli i sympatyków małych elektrowni wodnych. Historia stowarzyszenia sięga początku lat 80-tych, zaś formalny charakter uzyskało ono w roku 1988, kiedy z inicjatywy ówczesnego prezesa Mariana Hoffmanna zostało zarejestrowane stowarzyszenie. Z biegiem czasu nastąpił znaczny rozwój organizacji i obecnie zrzeszamy ponad 450 członków, którymi są osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność zarówno w skali ogólnopolskiej jak i regionalnej, a także posiada rozbudowaną sieć kontaktów z krajowymi oraz europejskimi ośrodkami naukowymi, firmami i instytucjami branżowymi.

TRMEW ściśle współpracuje między innymi z Europejską Federacją Energii Odnawialnej (EREF), Towarzystwem Elektrowni Wodnych (TEW) oraz Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej (SEO). TRMEW jest także członkiem Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE. Wieloletnia działalność Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych sprawiła, że jest ono znaną i rozpoznawalną marką w polskim środowisku rządowaym i samorządowym, akademickim oraz gospodarczym.

Działalność naszej organizacji koncentruje się na:

  • reprezentowaniu małej energetyki wodnej na arenie politycznej
  • promocji i budowaniu pozytywnego wizerunku branży MEW
  • integracji środowiska MEW poprzez organizowanie spotkań branżowych, konferencji oraz szkoleń
  • działalności edukacyjnej w zakresie małej energetyki wodnej

Wspierają nas