KLASTER OZE GRUDZIĄDZ

13 października 2017 r. powstał Klaster OZE w Grudziądzu. Motywacją dla jego utworzenia była potrzeba integracji podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzania energią w celu stworzenia sieci współpracy podmiotów publicznych i prywatnych na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii.

Klaster OZE Grudziądz jest porozumieniem lokalnego samorządu, spółek komunalnych, lokalnego stowarzyszenia z obszaru otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców z terenu miasta Grudziądz zajmujących się produkcją, dystrybucją, konsumpcją oraz obrotem energią elektryczną oraz ciepłem.

 

Struktura organizacyjna Klastra OZE Grudziądz

 

W gronie założycieli klastra znajdują się:

 

        1.      Gmina Miasto Grudziądz

        2.      OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

        3.      Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Wł. Biegańskiego

        4.      OPEC-INEKO Sp. z o.o.

        5.      Mała Elektrownia Wodna „TRYNKA” Dorota Kubiak

        6.      Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

        7.      OPEC-BIO Sp. z o.o

        8.      OPEC-TERMO Sp. z o.o.

        9.      Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

        10. TRMEW Obrót Sp. z o.o.

        11. OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.

        12. Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.

        13. Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

        14. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

 

Klaster składa się z organów Rady klastra, Koordynatora oraz  Lidera klastra. Rada klastra jest najwyższym organem i wyznacza kierunki rozwoju, programy i strategię działania klastra. Koordynatorem klastra jest TRMEW Obrót Sp. z o.o. i odpowiada za zadania i działania klastra zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, a lider zajmuje się bieżącą koordynacją klastra i jest nim Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.

 

Prezentacja Klastra OZE Grudziądz –Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieKLIKNIJ TUTAJ!

Wspierają nas