Zawód przyszłości - Menedżer w ochronie środowiska

24.07.2015

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie 

Do niedawna nikt nie słyszał o webmasterze, headhunterze czy specjaliście od public relations. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, postępem cywilizacyjnym, jedne zawody znikają, a inne się pojawiają.

 

Jak szacują analitycy z Międzyresortowego Zespołu ds. Prognozowania Popytu na Pracę działającego przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych pod wpływem pojawiających się nowych technologii, w tym z obszaru pozyskiwania energii odnawialnych, czy zagospodarowania odpadów wzrośnie zapotrzebowanie na biotechnologów, biologów i specjalistów ds. ochrony środowiska.

 

Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom Dolnośląska Szkoła Wyższa na Wydziale Nauk Technicznych uruchomiła studia inżynierskie na kierunku Ochrona Środowiska. Studia mają charakter praktyczny, a kandydaci mają do wyboru dwie specjalności:

  •        Zarządzanie ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii,
  •        Zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych oraz zarządzania. Będą potrafili skutecznie połączyć wiedzę z zakresu ochrony środowiska z najnowszymi zdobyczami techniki w zakresie pozyskiwania i zarządzani odnawialnymi źródłami energii oraz zarządzania w zakresie zagospodarowania i przetwarzania odpadów.

 

Atutem studiów prowadzonych na DSW jest program kształcenia oparty na idei kształcenia praktycznego zgodnie z potrzebami rynku pracy, który został pozytywnie zaopiniowany przez pracodawców m.in. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Atmoterm, WPO Alba, Federację Pracodawców Polski Zachodniej.

 

Dbamy, aby studenci już w trakcie studiów nawiązali pierwsze kontakty zawodowe z pracodawcami aktywnie działającymi na rynku.  Dlatego, zajęcia prowadzą wykładowcy – praktycy, a studenci odbywają praktyki w firmach z branży ochrony środowiska, które współpracują z naszym Wydziałem – mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk – promotor kierunku ochrona środowiska


Nasi partnerzy