Aukcja dla istniejących małych elektrowni wodnych - szansa czy ryzyko?

22.12.2016

Rozmowa z Ewą Malicką, wiceprezeską TRMEW -Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie KLIKNIJ TUTAJ! .


Wspierają nas