Konferencja: "Rozproszone źródła energii jako motor rozwoju polskiej gospodarki"

26.04.2017

 

Burmistrz Miasta Koło, Poseł Leszek Galemba , Klaster MANU GREENTech i Polskie Towarzystwo Gospodarcze Bioenergii  z Partnerami, mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II edycji ogólnopolskiej konferencji nt.:

„Rozproszone źródła energii (poniżej 10MWe) jako motor rozwoju polskiej gospodarki - potencjał do krajowej inteligentnej specjalizacji”

Konferencja pod honorowym patronatem Posła Leszka Galemby

16 maja 2017 (wtorek) roku Koło.

Sala Sesyjna Ratusza Miejskiego, ul. Stary Rynek 1, Koło

Zagwarantowanie dostępu do efektywnych ekonomicznie źródeł energii jest podstawą konkurencyjnego rozwoju gospodarczego i realizacji zadań Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dlatego też podczas tegorocznej edycji konferencji planujemy podjęcie w dyskusji następujących tematów:

- energetyka rozproszona jako krajowa inteligentna specjalizacja – poszukiwanie innowacyjnych efektywnych
i konkurencyjnych źródeł energii,

- zapotrzebowanie na rozproszone źródła energii dla zagwarantowania dostępu do konkurencyjnych źródeł energii dla realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Paktu dla obszarów wiejskich,

- wizja rozwoju Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w zakresie energetyki i dziedzin pokrewnych,

- integracja międzyresortowa polityki energetycznej kraju,

- klastry, spółdzielnie energetyczne, rozproszone źródła energii  – budowa lokalnego/regionalnego bezpieczeństwa energetycznego,

- bariery w rozwoju  energetyki rozproszonej, w tym bariery formalno-prawno-administracyjne,

- integracja na poziomie lokalnym i regionalnym inwestycji w odnawialne źródła energii – koordynacja wydatkowania funduszy badawczo-rozwojowych, funduszy środowiskowych i europejskich dla budowy efektywnych systemów energetycznych, oraz finasowanie komercyjne inwestycji,

- konwencjonalne źródła energii – nowe technologie węglowe dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,

- alternatywne paliwa transportowe – szansa dla budowy niezależności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.

 

Ramowy Program:

9.00 – 10.00        Rejestracja uczestników i powitalna kawa

10.00 – 10.15     Otwarcie konferencji – Stanisław Maciaszek -Burmistrz Miasta Koło, Leszek Galemba – Poseł na Sejm RP,

10.15 -10.45       Rozproszone źródła energii (poniżej 10MWe) jako motor rozwoju polskiej gospodarki - potencjał do krajowej inteligentnej specjalizacji referat wprowadzający Jan Bocian – Prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Bioenergii - POLBIO

10.45 – 12.00     Panel dyskusyjny – Lokalne i regionalne zasoby energetyczne podstawą do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Paktu dla Obszarów Wiejskich.

12.00  – 13.00     Panel dyskusyjny – Energetyka rozproszona potencjał do krajowej inteligentnej

13.00 – 14.00     przerwa na lunch

14.00 – 15.30     Panel dyskusyjny – Bariery i szanse rozwoju energetyki rozproszonej istniejące ograniczenia w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Paktu dla Obszarów Wiejskich. Źródła finansowania inwestycji energetyki rozproszonej. 

15.30 – 16.00      Dyskusja, wnioski i podsumowanie konferencji.

16.00                     Zamkniecie konferencji.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o niezwłoczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub przesłanie informacji e-mail na adres: 2013polbio(at)gmail.com

Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia pocztą e-mail.

 

 


Nasi partnerzy