Ogólnopolska Konferencja Prawa Ochrony Środowiska

05.05.2017

Już 25 maja 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

odbędzie się

Ogólnopolska Konferencja Prawa Ochrony Środowiska.Jej głównym założeniem będzie przybliżenie tematu odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii w trzech różnych ujęciach - biznesowym, prawnym, a także pod kątem innowacji.

Konferencja ma stać się forum wymiany myśli na tematy związane z ochroną środowiska i rozwojem wszelkich źródeł energii, jednak bez faworyzowania jakichkolwiek rozwiązań i narzucania tez na ich temat.

Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk, które w swoim dorobku ma m.in. cyklicznie odbywającą się Ogólnopolską Konferencję Prawa Morskiego oraz pięć edycji Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Sportowego,

Planowany podział na trzy główne panele tematyczne zapewni przejrzystość i przystępność prowadzonego dyskursu.
Agenda wydarzenia przewiduje wystąpienia poświęcone:
- tworzeniu uwarunkowań finansowych i prawnych dla utrzymania istniejących obiektów oraz rozwoju branży małych elektrowni wodnych;
- miejscu ciepłownictwa w polityce energetycznej Polski;
- opodatkowaniu elektrowni wiatrowych

Uczestnikami konferencji, obok specjalistów z dziedziny prawa energetycznego i prawników-praktyków, będą też przedsiębiorcy zajmujący się innowacjami w dziedzinie energii odnawialnej, a także przedstawiciele władz i organizacji pozarządowych.

Serdecznie zapraszamy na stronę Konferencji:

www.kpos.elsa.org.pl


Zapisz się do newslettera

by otrzymywać darmowe informacje

Nasi partnerzy