Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast EcoMetropolis 2017

19.05.2017

Już po raz piąty Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast EcoMetropolis odbędzie się w Centrum Konferencyjnym w Bydgoszczy, w dniach 24-25 maja.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie „SMART CITY- szansą dla środowiska”. Chcemy, by nasze miasta określały się w takich słowach jak: zaawansowany, genialny, zrównoważony, komfortowy, bezpieczny. Wszystko to sprowadza się do idei Smart City. Jak zatem to osiągnąć? Jak zaplanować? Jak znaleźć najlepszy sposób na sfinansowanie „ inteligentnego” przedsięwzięcia? A wreszcie, jak z powodzeniem stać się „Smart”? O tym będą prowadzone rozmowy podczas obrad w Bydgoszczy. Celem jest pokazanie, że mądre i efektywne zmiany są warte naszego wysiłku, choćby podczas długoterminowego prowadzenia projektów i starań o akceptację tych zmian wśród społeczeństwa.

 

Podczas wydarzenia polscy i zagraniczni specjaliści poruszą tematykę inteligentnych systemów transportu, inteligentnego budownictwa, łączności, energetyki oraz pozostałych dziedzin wpływających na naszą gospodarkę. Zostaną przedstawione możliwości i rozwiązania jakie oferuje polski rynek, aby ułatwić rozwój w kierunku „Smart”.

Program tegorocznego Kongresu zostanie zaprezentowany w blokach tematycznych:

  1. Smart city szansą dla rozwoju gmin i miast.

  2. Modelowe rozwiązania dla inteligentnych miast.

  3. Jak usprawnić działanie urzędu w oparciu o nowe technologie.

  4. Zarządzanie kryzysowe z wykorzystaniem narzędzi smart city.

  5. Bezpieczeństwo energetyczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

  6. Oświetlenie jako element inteligentnej infrastruktury gminnej.

  7. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne a właściwe gospodarowanie przestrzenią miejską.

  8. Czy tereny wiejskie mogą skorzystać na wdrożeniu rozwiązań smart?

  9. Nowoczesne technologie w infrastrukturze transportowej.

10. Wykorzystanie wód śródlądowych jako alternatywa dla transportu lądowego.

11. Szybka kolej miejska BiTCity  – jako model mobilności integrujący społeczność.

Stało się  już  tradycją, że obok paneli i spotkań odbywa się również część warsztatowa. Tegoroczna odbędzie się na pokładzie statku podczas rejsu po Brdzie.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Kongresie Ecometropolis zapraszamy na oficjalną stronę organizatora : Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.ecometropolis.eu


Nasi partnerzy