Zjazd Walny 2017 w Czerwiennem k. Zakopanego

12.06.2017

Tegoroczny Walny Zjazd TRMEW odbył się w Czerwiennem k. Zakopanego 31 maja 2017 r. Podczas spotkania zostało zaprezentowane sprawozdanie Prezesa z prac Zarządu oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Skarbnik stowarzyszenia omówił sprawozdanie finansowe za 2016 rok i zaprezentował budżet na rok 2018. Miniony zjazd był zjazdem wyborczym i w związku z tym członkowie TRMEW mieli możliwość wybrać nowe władze Towarzystwa. Walne zdecydowało, że nową prezeską TRMEW będzie Ewa Malicka, która dotychczas pełniła funkcję wiceprezeski Zarządu oraz koordynatorki ds. legislacji. Zgodnie z nowym statutem TRMEW, obowiązującym od początku 2017 roku zmniejszono liczbę członków zarządu z 14 osób do 5 i tym samym do prac w nowej kadencji zostali powołani: Bogusław Puchowski, Michał Kubecki, Mieczysław Majewski, którzy zostali mianowani wiceprezesami Zarządu TRMEW, a nowym skarbnikiem został Łukasz Słupecki. W Komisji Rewizyjnej zasiadają: Andrzej Grześ, Mirosław Bereźnicki i Waldemar Jęcek, w Sądzie Koleżeńskim: Walenty Kobus, Włodzimierz Majewski oraz Artur Barański.

Tradycyjnie po Walnym Zebraniu odbyła się kolacja przy dźwiękach góralskiej kapeli, podczas której można było odpocząć po pełnym emocji dniu oraz poznać nowe osoby.

Serdecznie gratulujemy nowym Władzom Towarzystwa. Ciężka praca przed nimi, jednak jesteśmy pewni, że sprostają wyznaczonym celom.

Gorąco dziękujemy ustępującym członkom Władz za ich dotychczasowe zaangażowanie. Wierzymy, że w dalszym ciągu będą wspomagać prace TRMEW, gdyż ich wiedza jest ogromnym wkładem merytorycznym w działalność stowarzyszenia.

Dziękujemy wszystkim członkom TRMEW, którzy byli z nami 31 maja i wspólnie tworzyli nowy Zarząd, dzielili się swoimi propozycjami, sugestiami i radami.


Nasi partnerzy