RENEXPO® INTERHYDRO.

04.10.2017

Rozwój energetyki wodnej w Europie Środkowo - Wschodniej tematem wiodącym tegorocznych targów RENEXPO® INTERHYDRO.

 

Hydroenergia przyczynia się w ważnym stopniu zarówno do zaopatrzenia energetycznego, jak i do zrównoważonego rozwoju gospodarczego                                i społecznego. Ponadto jest niezawodna, nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczeń, a jej produkcja nie pociąga za sobą wytwarzania odpadów.

 

Targi RENEXPO® INTERHYDRO odbywające się w dniach 29 i 30 listopada 2017 w Salzburgu będą okazją do zapoznania się z informacjami na temat obecnego stanu techniki, warunków prawnych, aktualnego rozwoju, jak                         i również opłacalności energetyki wodnej.

 

Targi oferują w tym roku wyjątkową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń. Nowością będzie Wschodnioeuropejskie Forum Hydroenergetyczne, którego partnerem zostało Towarzystwo Elektrowni Wodnych. Forum oferuje stowarzyszeniom i firmom z Europy Wschodniej i Środkowej platformę do zaprezentowania rozwoju energetyki wodnej w ich krajach, do pielęgnowania istniejących kontaktów i do nawiązywania nowych..

 

Podczas forum, referenci przedstawią aktualne informacje na temat rozwoju branży energetyki wodnej w rożnych krajach, zaprezentują przykłady nowych rozwiązań technicznych oraz podziela się swoimi doświadczeniami. Forum będzie również platformą do dyskusji nad wyzwaniami, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w krajach Europy Wschodniej i Środkowej.

 

Innymi tematami poruszanymi podczas pozostałych konferencji organizowanych w ramach RENEXPO® INTERHYDRO będą m.in. techniczne innowacje, wyzwania branży, magazynowanie energii oraz zgodny z ekologią rozwój energetyki wodnej. Podobnie jak w latach poprzednich, organizowana będzie wycieczka do Elektrowni Wodnej w Lehen.

 

RENEXPO® INTERHYDRO jest skierowane do wszystkich osób działających w branży energetyki wodnej, władz, gmin, polityków i naukowców, jak i szkół wyższych  z całej Europy.

 

Republika Czeska, jako państwo partnerskie, Afryka, jako partnerski kontynent oraz 1. Wschodnioeuropejskie Forum Hydroenergetyczne podkreślają międzynarodowy charakter imprezy. W tym roku odbędzie się również ponownie spotkanie Europejskich Stowarzyszeń Energetyki Wodnej, będące ważną sprawą dla międzynarodowo obsadzonej Rady Konsultacyjnej targów.

 

Podczas tegorocznych targów RENEXPO® INTERHYDRO organizatorzy oczekują około 125 wystawców, 500 uczestników konferencji oraz 2.500 odwiedzających. Patronem imprezy jest Dr Josef Schwaiger, członek rządu kraju związkowego Salzburga.

 

Więcej informacji na stronie www.renexpo-hydro.eu

 

 

O grupie REECO (Energetyka wodna):

Grupa REECO z siedzibą w Reutlingen/Niemczech stała się jednym z największych organizatorów targów i konferencji w sektorze energetyki wodnej w Austrii, Niemczech, Polsce, Serbii oraz Bośni i Hercegowinie.

Od jej założenia w 1997 roku, REECO zorganizowała ponad 100 targów, konferencji, seminariów i warsztatów dotyczących energetyki wodnej, przyciągając ponad 20 000 wykwalifikowanych uczestników. Jej obecne portfolio obejmuje organizację 4 targów i 20 konferencji w 4 krajach.

 

Organizator

REECO Austria GmbH

Josef-Schwer-Gasse 9

5020 Salzburg

Österreich

Tel: +43 (0)662 8226-35

Fax: +43 (0) 662 8226-47

E-mail: redaktion(at)reeco.eu

 


Nasi partnerzy