Konferencja: Ład energetyczny – rzeczywistość i idee

20.11.2017

Fundacja na Rzecz Czystej Energii – operator naukowych konferencji eksponujących problematykę bezpieczeństwa energetycznego, ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w VII Konferencji Naukowej z cyklu Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców
i energii
.
Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem:

 

Ład energetyczny – rzeczywistość i idee

Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2017 r.

w Poznaniu w gmachu A Uniwersytetu Ekonomicznego,

przy Al. Niepodległości 10, sala 111 A

 

Organizatorami Konferencji są podmioty zrzeszone w Sieci „EnSePol” oraz inne działające samodzielnie jednostki badawcze: Instytut Elektroenergetyki (Politechnika Poznańska), Instytut Inżynierii Biosystemów (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Instytut Politologii (Uniwersytet Zielonogórski), Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Gdański), Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (Akademia Wojsk Lądowych). Wydział Cybernetyki – Instytut Organizacji i Zarządzania (Wojskowa Akademia Techniczna), Interdyscyplinarne Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa – (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.) Wśród animatorów przedsięwzięcia nie brak także podmiotów gospodarczych.

Tak liczna reprezentacja podmiotów nadaje spotkaniu specjalny charakter i zapewnia wieloaspektowe podejście do podejmowanej problematyki. Obejmuje ona, w zakresie wskazanym tematem, zagadnienia: ekonomiczno-społeczne, geopolityczne, logistyczne, przyrodnicze, techniczne i prawne.

 

Autorom zapewniamy możliwość publikacji dodatkowych tekstów w monografiach tematycznych oraz zamieszczenie artykułu na płycie CD, dołączonej do punktowanego periodyku z listy MNiSW !!!

Koordynatorzy sieci:

dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM                                                   

 dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ

e-mail: konferencje(at)fundacjaenergia.pl                                             

tel. +48 502 214 500

 

Koszt pełnego udziału w konferencji wynosi 450 zł, natomiast bez publikacji 150 zł dziennie; istnieje także możliwość publikacji artykułu bez uczestnictwa w Konferencji (koszt 200 zł). Zniżki dla doktorantów – cena 350 zł z publikacją! Osoby zainteresowane wyższą punktacją mogą uiścić dodatkową opłatę w wysokości 220 złotych, za zamieszczenie publikacji na płycie CD, dołączonej do punktowanego periodyku z listy MNiSW.

 

Kierownictwo Komitetu Naukowego   Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. UPP dr hab. Jacek Dach,                                  mgr Marek Skociński

prof. UG dr hab. Tadeusz Dmochowski                    dr Joanna Mazurkiewicz

prof. UZ dr hab. Piotr Kwiatkiewicz                                                             

prof. AWL płk dr hab. inż. Witalis Pellowski

prof. UE dr hab. Agnieszka Ziomek

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak

dr inż. Radosław Szczerbowski, PP

dr Robert Sobków

 

1. Panel ekonomiczno-społeczny

a) Zmiany cen na rynku paliw i energii – przyczyny i konsekwencje

b) Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw energetycznych

c) Społeczny wymiar energetyki

d) Konsument na rynku energii

e) Energetyka a administracja rządowa i samorządowa

2. Panel logistyczny

a) Infrastruktura transferu surowców i energii – bezpieczeństwo i rozwój

b) Łańcuch dostaw surowców i produktów energetycznych

c) Zasoby surowców energetycznych – stan i perspektywy

d) Energetyka rozproszona

3. Panel polityczno-prawny

a) Polityka energetyczna organizacji ponadnarodowych

b) Bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze regionalnym i makroregionalnym

c) Energetyka wybranych państw

d) Konwencjonalne i odnawialne źródła energii w świetle zmian legislacyjnych

e) Regulacja rynków paliwowych i energetycznych

f) Prawo w energetyce i energetyka w prawie

4. Panel środowiskowy

a)Energetyka wobec wyzwań dla środowiska naturalnego oraz klimatu

b) Środowiskowa i ekologiczna ocena wyrobów

c) Handel i zarządzanie emisjami

d) Ekologia a innowacje

e) Edukacja ekologiczna

5. Panel techniczny

a) Projekty i technologie

b) Nośniki energii

c) Magazynowanie energii

d) Sprawność i efektywność energetyczna

6. Panel bezpieczeństwo i obronność

a) Bezpieczeństwo energetyczne

b) Energetyka i służby mundurowe

c) Infrastruktura krytyczna w energetyce

d) Zarządzanie ryzykiem w energetyce

7. Panel bezpieczeństwo cybernetyczne

a) e - bezpieczeństwo systemu energetycznego

b) e- bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych

c) cyberterroryzm

d) sztuczna inteligencja w energetyce

 


Nasi partnerzy