Szkolenie i warsztaty praktyczne EUROCON: Co trzeba wiedzieć o RODO?

10.04.2018

Szkolenie i warsztaty praktyczne
Co trzeba wiedzieć o RODO?
Jak się przygotować i zdążyć przed 25 maja 2018r.?

19 kwietnia 2018r., Kraków

24 kwietnia 2018r., Warszawa

21 maja 2018r., Poznań

Miejsce: okolice Dworca PKP

Kto powinien wziąć udział?
Każdy kto bierze udział w przetwarzaniu danych osobowych, np. ma dostęp do danych osobowych (w tym: kadry, HR, marketing, sprzedaż, IT, sekretariat, kadra zarządzająca)

Cel spotkania
• Zdobycie podstawowych informacji z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych zgodnych z RODO, czyli z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
• Zrozumienie zasad nowego podejścia do ochrony danych osobowych.
• Poznanie sposobów przystosowania organizacji (przedsiębiorstwa, organu, urzędu, stowarzyszenia, fundacji, itp.) do wymogów RODO.

Prowadzący: DARIUSZ LEŚNIEWSKI
-prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
-wieloletni pracownik i wykładowca administracji państwowej,
- prowadził wiele różnych postępowań administracyjnych, celnych, podatkowych i audytowych,
-brał udział w audytach kilkunastu firm, obejmujących m.in. ochronę danych osobowych,
-kierował zgodnie z metodyką PRINCE 2, kilkumilionowymi projektami IT o zasięgu ogólnokrajowym i integracjami europejskimi
- wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych i współautor podręczników akademickich

Program
9.30-10.00 Rejestracja. Kawa powitalna
10.00-11.30 Wprowadzenie:
a) Co to jest RODO i dlaczego się pojawiło?
b) Jakich spraw RODO nie obejmuje?
c) Kontekst, przyczyny i cele RODO.
d) Systematyka RODO – co zawiera?
11.30-11.45 Przerwa na kawę
11.45-13.15 Istota zmiany: nowe podejście oparte na ryzyku – na czym polega?
a) Zasady RODO.
b) Budowa i funkcjonowanie systemu ochrony danych osobowych w organizacji
c) Co to znaczy dana osobowa i jej przetwarzanie.
d) Procesy przetwarzania danych, podstawy przetwarzania danych, jakie dane osobowe przetwarzamy i gdzie mamy ich szukać.
e) Zarządzanie ryzykiem – wyjaśnienie potrzeby stosowania.
f) Etapy zarządzania ryzykiem – metodologia i podejście praktyczne.
13.15-14.00 Lunch
14.00-15.15 Nowe pojęcia i stanowiska.  
a) Uprawnienia osób fizycznych
b) Obowiązki administratorów (podmiotów przetwarzających, współadministratorów)
c) Czy IODa znaczy to samo co ABI? Rola IODy w systemie ochrony danych osobowych.
d) Znaczenie organu nadzorczego w Polsce – zadania i uprawnienia na poziomie krajowym i międzynarodowym
e) Stosowane procedury przez polski organ nadzorczy także pod kątem administracyjnych kar pieniężnych
f) Rola Grupy Roboczej art. 29 i jej wytycznych.
15.15-15.30 Przerwa na kawę
15.30-17.00 Wyzwania i zadania stojące przed każdym Administratorem Danych Osobowych:
a) Uwagi praktyczne, przykłady.
b) Wskazówki i rady dotyczące przystosowania do RODO i wdrożenia systemu ochrony danych osobowych
c) Etapy przystosowania do RODO i ich realizacja
d) Pytania i wyjaśnienia
17.00-17.15 Podsumowanie, rozdanie certyfikatów, zakończenie spotkania

Przedstawiane ZAGADNIENIA, to m.in.:
Inspektor Danych Osobowych (IODa), nowe podejście do ochrony danych osobowych (zarządzanie ryzykiem), rozszerzony zakres obowiązku informacyjnego, profilowanie, prawo do bycia zapomnianym, dane wrażliwe, kary za naruszenie ochrony danych osobowych.

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/283-szkolenie-i-warsztaty-praktyczne-co-trzeba-wiedziec-o-rodo-jak-sie-przygotowac-i-zdazyc-przed-25-maja-2018r

 

Rejestracja: http://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy   
(formularz on-line ten sam dla wszystkich wydarzeń, w tytule, tylko należy wskazać właściwą datę i miejsce)


Kontakt: Ewelina Walczuk, tel. 503 123 570, ewelina.walczuk(at)euro-con.pl


Nasi partnerzy