Szkolenie EUROCON: Co nowego w nowelizacji ustawy OZE?

10.04.2018

Rada Ministrów dnia 6 marca 2018r. przyjęła projekt nowelizacji OZE i innych ustaw. W dniu 26 marca 2018r., projekt przekazany został do Sejmu i też wtedy został opublikowany.
 
Szkolenie
Co nowego w nowelizacji ustawy OZE?
24 kwietnia 2018r., Warszawa
11 maja 2018r., Katowice
14 maja 2018r., Poznań


Program
8:30 -9:00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna
9:00 – 9:15:00 Podstawy prawne:

a) nowela z dnia 1.03.2018r. przyjęta przez RM 6.03.2018 r.
b) rozporządzenia i projekty rozporządzeń
9:15 – 9:45 Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym – nowe definicje:
a) Zmiany dotyczące paliw – nowe pojęcie biomasy i biopłynu,
b) Nowe rodzaje biomasy – biowęgiel i toryfikat,
c) Rezygnacja z definicji biomasy lokalnej – wprowadzenie/zmiana definicji: drewno energetyczne i biomasa pochodzenia rolniczego,
d) Zmiany dotyczące instalacji – nowe podejście do: instalacji OZE, dedykowanej instalacji OZE, hybrydowej instalacji OZE, małej i mikro instalacji OZE oraz spółdzielni energetycznej,
e) Definicja modernizacji – nowe uprawnienia dla źródeł istniejących
f) Definicja stałej ceny zakupu,
g) Nowy obowiązek OSD – „sprawozdawczość prosumencka” 
9:45 – 10:40 Zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej  - istota wsparcia:
a) Nowe zasady kumulacji pomocy publicznej – zakres oddziaływania pomocy inwestycyjnej
b) Nowe zasady obliczania uzyskanej pomocy publicznej
c) Wyłączenia z obowiązku uwzględniania uzyskanej pomocy
d) Zasady obliczania ceny skorygowanej w aukcji i po wygraniu aukcji
e) Obowiązki wytwórców po obliczeniu ceny skorygowanej
f) Pomoc inwestycyjna a FiT i FiP, w tym uzyskanie dodatkowej pomocy po przejściu do systemu FiT lub FiP
g) Korygowanie ceny w systemie FiT i FiP
h) Zakazy kumulacji wsparcia – art. 69a
11:00 – 11:15 przerwa na kawę
10:40 – 13:15 Zmiany w zakresie systemów wsparcia:

a) Zmiany w zakresie świadectw pochodzenia:
• zakres zmian dotyczących sprzedawcy zobowiązanego i bilansowania handlowego
• zmiany w zakresie korzystania z sutemu świadectw pochodzenia
• zakres wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego a świadectwa pochodzenia
• nowe zasady obligatoryjnego umarzania świadectw – kiedy można uiścić opłatę i nie trzeba umarzać świadectw
• modernizacja – a system świadectw pochodzenia – nowe podejście
• efekt zachęty dla brązowych certyfikatów,
• nowe wymogi w zakresie opomiarowania paliw.
b) Nowości w obszarze przedsiębiorstw przemysłowych
c) Zmiany w systemie aukcyjnym:
• zmiany w zakresie deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla podmiotów istniejących
• nowości w obszarze prekwalifikacji,
• rozpoczęcie wytwarzania energii a możliwość udziału w systemie aukcyjnym – nowe podejście,
• nowe zasady rozdzielności korzystania z poszczególnych rodzajów systemów wsparcia
• modernizacja – a system aukcyjny – nowe podejście
• długość okresu wsparcia – nowe podejście
• ”koszty kwalifikowane” wybudowania nowej referencyjnej instalacji
• nowości w obszarze przeprowadzania aukcji
• zasady kwalifikacji i rodzaje koszyków aukcyjnych
• nowe zasady rozstrzygania aukcji w tym nowy parametr rozstrzygania aukcji – parametr 80%
• nowe zasady rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej w tym dla hybryd OZE,
• nowe zasady udziału paliw u „współspalaczy”,
• nowy zakres obowiązków wytwórcy po wygraniu aukcji
• nowy zakres uprawnień organu regulacyjnego po wygraniu aukcji,
w tym kontrole,
• zakres obowiązków informacyjnych po wygraniu aukcji,
• nowe zasady dotyczące obowiązku zakupu i rozliczania salda ujemnego po aukcji,
• możliwość zamiany stawki opłaty OZE w ciągu roku przez PURE
13:15 – 14:00 lunch
14:00 - 15:30 Zmiany w zakresie systemów wsparcia – ciąg dalszy

d) Nowe rodzaje wsparcia – stała cena:
• kiedy FiT a kiedy FiP
• przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji – a FiT i FiP
• zakres obowiązków podmiotu przechodzącego do nowego systemu
• nowy system a dotychczasowe wsparcie
• FiT i FiP dla nowych jednostek
• opłata rezerwacyjna
• FiT i FiP a obowiązki regulatora – zaświadczenie o możliwości sprzedaży
• możliwości i warunki zmiany oświadczenia o korzystaniu z FiT lub FiP
• sankcje w przypadku niewłaściwego złożenia wniosku
• modernizacja instalacji a FiT lub FiP
• FiT i FiP a sprzedawca zobowiązany w tym bilansowanie handlowe
• FiT i FiP a uprawnienia Rady Ministrów
• Poziom stałej ceny i okres obowiązywania stałej ceny
e) NOWOŚĆ! Regulacje dotyczące sprzedaży instalacji OZE po aukcji i zasady przenoszenia praw z aukcji
15:30 – 15:45 Co nowego w systemie kar
15:45 – 16:15 Przepisy przejściowe:

a) dotychczasowe a nowe rozwiązania, w tym w odniesieniu do dotychczasowych zwycięzców aukcji
b) określenie ilości i wartości energii do sprzedaży w 2018 i 2019 r.
c) przejście do systemu FiT lub FiP
d) wyłączenia stosowania przepisów do aukcji w 2018 r.
e) aukcja „papierowa”
f) wytwórcy w małych instalacjach – okres przejściowy wynikający ze zmiany mocy
16:15 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów
* DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM
Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/9-system-wsparcia-oze-po-nowelizacji-co-nowego
Rejestracja: http://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy   

Udział 2-3 osób to zawsze dodatkowe rabaty!!!
Kontakt: Ewelina Walczuk, tel. 503 123 570, ewelina.walczuk(at)euro-con.pl


Nasi partnerzy