Warsztaty Praktyczne EUROCON: Jak wypełniać tabele 1,2,3 i 4 z załącznika Rozporządzenia Wykonawczego?

10.04.2018

Warsztaty Praktyczne

Jak wypełniać tabele 1,2,3 i 4 z załącznika Rozporządzenia Wykonawczego?
Raportowanie transakcji OTC zgodnie z REMIT

18 kwietnia 2018r., Warszawa

Praktyczne warsztaty dla osób odpowiedzialnych w firmach będących uczestnikami hurtowego rynku energii za raportowanie danych transakcyjnych do ACER zgodnie z rozporządzeniem REMIT i Rozporządzeniem wykonawczym. Całodniowe zajęcia będą polegały na omówieniu wypełniania wszystkich pól raportu dla umów sprzedaży jak i dla umów transportowych, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w TRUM, MoP oraz innych dokumentach ACER, z uwzględnieniem praktycznych przykładów z rynku polskiego dot. np. raportowania umów z odbiorcami końcowymi, umów sprzedaży energii „kolorowej”, umów kompleksowych.

W trakcie warsztatów omówione będzie:

 • zgłaszanie danych transakcji sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego
  • Wypełnienie pole po polu tabeli 1 i tabeli 2 z załącznika do Rozporządzenia wykonawczego
  • Wyjaśnienie procesu zgłaszania transakcji najpierw zgodnie z tabelą 2 a następnie wykonań zgodnie z tabelą 1
 • zgłaszanie danych transakcji dotyczących transportu energii elektrycznej i gazu ziemnego
  • jakie kontrakty transportowe wymagają zgłoszenia
  • Wypełnienie pole po polu tabeli 3 i tabeli 4 z załącznika do Rozporządzenia wykonawczego
 • Zasady współpracy z RRM

Program

9.00-9.30 Rejestracja uczestników. Kawa powitalna

9.30-11.30 Wprowadzenie do ogólnych zasad zgłaszania transakcji (1)

11.30-11.45 Przerwa na kawę

11.45- 12.45 Wprowadzenie do ogólnych zasad zgłaszania transakcji (2)

12.45 - 13.45 Zgłaszanie danych transakcji sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego (1)

 • Wypełnienie pole po polu tabeli 1 i tabeli 2 z załącznika do Rozporządzenia wykonawczego
 • Wyjaśnienie procesu zgłaszania transakcji najpierw zgodnie z tabelą 2 a następnie wykonanie zgodnie z tabelą 1

13.45-14.30 Lunch

14.30-15.30 Zgłaszanie danych transakcji sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego (2)

15.30 - 16.30 Zgłaszanie danych transakcji dotyczących transportu energii elektrycznej i gazu ziemnego

 • Wypełnienie pole po polu tabeli 3 i tabeli 4 z załącznika do Rozporządzenia wykonawczego

16.30-16.45 Podsumowanie warsztatów. Rozdanie certyfikatów.

PRELEGENT

Prowadzący: Rafał Hajduk, Radca prawny, Partner Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Domański Zakrzewski Palinka

Od 19 lat zajmuje się niemal wyłącznie transakcjami związanymi z sektorem energetycznym i obsługą przedsiębiorstw energetycznych. Doradzał wielu czołowym polskim przedsiębiorstwom energetycznym w zakresie przepisów rozporządzenia REMIT.

Doświadczenie mec. Hajduka obejmuje wszelkiego rodzaju prace w sektorze energetycznym i może być podzielone na następujące kategorie:

 • Obrót energią i uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych: doradztwo prawne dotyczące aspektów regulacyjnych (w tym REMIT, EMIR, MIFID) oraz kontraktowych w dziedzinie energii elektrycznej, gazu ziemnego, uprawnień do emisji oraz obrót ropą naftową oraz paliwami, a także instrumenty pochodne związane z tymi produktami.
 • Kwestie regulacyjne w sektorze energetycznym, w szczególności uzyskiwanie koncesji dla przedsiębiorstw energetycznych, taryfy dla energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz usług przesyłowych i dystrybucyjnych, dostęp do usług przesyłowych i dystrybucyjnych (TPA), wydzielanie funkcjonalne i prawne operatorów systemu, systemy wsparcia dla energii odnawialnej oraz kogeneracji, dostęp do połączeń transgranicznych, rozwiązanie kontraktów długoterminowych (KDT), implementacja dyrektyw unijnych w zakresie jednolitych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego, różne aspekty regulacyjne związane z importem i obrotem ropą naftową, a także obrotem wyrobami ropopochodnymi.
 • Projekty energetyczne typu greenfield, w szczególności budowa nowych mocy wytwórczych (bloków opalanych węglem lub gazem ziemnym), a także elektrownie wiatrowe (doradztwo świadczone zarówno na rzecz inwestorów jak i banków i dotyczące wszystkich faz rozwoju projektu, w tym kwestie regulacyjne oraz wszelkie porozumienia kontraktowe konieczne do zamknięcia projektu).
 • Przejęcia i połączenia (M&A) w sektorze energetycznym, w szczególności prywatyzacja elektrowni oraz spółek dystrybucyjnych, a także przejęcia w sektorze paliwowym.

Szczegóły:  https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/warsztaty/264-warsztaty-jak-wypelniac-tabele-1-2-3-i-4-z-zalacznika-rozporzadzenia-wykonawczego-raportowanie-transakcji-otc-zgodnie-z-remit

 

Rejestracja: http://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy
(formularz on-line ten sam dla wszystkich wydarzeń, w tytule, tylko należy wskazać właściwą datę i miejsce)

Kontakt: Ewelina Walczuk, tel. 503 123 570, ewelina.walczuk(at)euro-con.pl


UWAGA!!!
1.      Przy udziale 2, 3 osób i więcej – dodatkowe rabaty

 


Nasi partnerzy