Konkurs "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2018"

22.06.2018

    "Energetyka Wodna" jako patron medialny Konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2018" serdecznie zaprasza do udziału w jego 17. edycji!

   Jest to konkurs o zasięgu ogólnopolskim, kierowany do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, których działalność przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
    Corocznie patronat honorowy nad Konkursem obejmuje Minister Środowiska.

    Zachęcamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2017 r., w kategoriach:

  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
  • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
  • Ekoprodukt, zielone technologie
  • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
  • Energooszczędność, efektywność energetyczna
  • Czystsza Produkcja
  • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
  • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

    Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2018" - do dnia 30 czerwca 2018 r.
   
    Do pobrania:

 
   Strona internetowa Konkursu: http://www.pie.pl/ekolaury.html

 


Nasi partnerzy