Warsztaty: Nowy System Wsparcia dla Kogeneracji

25.06.2018

Nowy System Wsparcia dla Kogeneracji

11 lipca 2018 w Millennium Plaza w Warszawie

 

Podczas warsztatu, m.in.:

  • Przedstawienie projektu ustawy o kogeneracji oraz aktualnego etapu prac legislacyjnych
  • Podstawowe zasady wsparcia dla jednostek nowych, zmodernizowanych i istniejących w tym maksymalne okresy wsparcia
  •  Zasady uczestnictwa w aukcjach na premię kogeneracyjną
  • System wsparcia w formie premii gwarantowanej
  • Rodzaje technologii stosowanych w jednostkach kogeneracji
  • Dofinansowania dla wysokosprawnej kogeneracji

 Szczegółowy program wydarzenia -Zapoczątkowuje pobieranie pliku KLIKNIJ TUTAJ! 

 

Warsztat poprowadzi 4 doświadczonych praktyków: Tomasz Wiśniewski (URE), Bartosz Janc i Wojciech Nawrocki (METROPOLIS DG), Marek Marcisz (TUV SUD)

 

PATRONAT MEDIALNY NAD WYDARZENIEM OBJĄŁ KWARTALNIK


 


Nasi partnerzy