Szkolenie TRMEW: Jak przystąpić do systemu FIP lub FIT?

12.07.2018

Szkolenie: Jak przystąpić do systemu FIP lub FIT?

29 czerwca 2018 r. Prezydent RP podpisał długo wyczekiwaną ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W tym samym dniu dokument został opublikowany w Dzienniku Ustaw i w zakresie systemu FIT/FIP zacznie obowiązywać od 14 lipca br.

W związku z powyższym Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych we współpracy z TRMEW Obrót Sp. z o.o. organizuje szkolenia, podczas których przekazane zostaną praktyczne informacje o tym, w jaki sposób właściciele istniejących i planowanych MEW (a także instalacji biogazowych) mogą przystąpić do systemu gwarantowanych taryf (FIT) lub premii (FIP).

Podczas szkoleń wyjaśnimy czym są gwarantowane taryfy i premie FIT/FIP, a także przedstawimy wszystkie kroki jaki należy podjąć, aby  skutecznie złożyć złożyć deklarację i uzyskać zaświadczenie o możliwości korzystania z FIP/FIT, w tym także wytyczne Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie: wzoru deklaracji i sposobu jej wypełniania oraz przygotowania załączników, sposobu weryfikacji sytuacji finansowej przedsiębiorcy, pojęcia i zakresu pomocy inwestycyjnej w przypadku MEW oraz badania efektu zachęty.
Terminy szkoleń:

  • Grudziądz 23 lipca 2018 r.
  • Częstochowa 24 lipca 2018 r.

Program i formularz zgłoszeniowy – KLIKNIJ TUTAJ!

Dodatkowe informacje na temat szkolenia można uzyskać w biurze TRMEW pod numerem telefonu 56 464 96 44

Zapraszamy do uczestnictwa, liczba miejsc ograniczona !


Nasi partnerzy