Szkolenie: Nowe Prawo wodne dla sektora energetyki, przemysłowego i komunalnego

18.07.2018

Nowe Prawo wodne dla sektora energetyki, przemysłowego i komunalnego. Katowice 8.08.2018

 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną edycją szkolenia na temat nowego Prawa wodnego. Wydarzenie będzie poświęcone najnowszym zmianom regulacyjnym w gospodarowaniu wodami. Omawiana będzie ustawa, jej najnowsza nowelizacja a także ta, która jest procedowana w Sejmie. Projekt po I czytaniu został skierowany do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (konsultacje w sprawie regulacji dla żeglugi i dotyczących pozwolenia tymczasowego na obszarach przybrzeżnych). W związku z powyższym, przepisy dotyczące regulacji przedsiębiorstw energetycznych, przemysłowych i komunalnych pozostaną w istniejącej formie. 


Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się  8.08.2018 r.  w Katowicach

 

Zapraszamy na stronę wydarzenia poświęconą wydarzeniu: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieStrona WWW

 

Główne zmiany dla sektora energetyki, które wprowadza ustawa to m.in.:

·         nowe opłaty za pobór wody wykorzystywanej do procesów energetycznych, zwłaszcza w zakresie wytwarzania en. elektrycznej i ciepła

·         korzystanie z wód oraz uiszczanie opłat w nowej formule

·         pozwolenia wodnoprawne i zintegrowane a koszta przedsiębiorstwa

·         brak zwolnień dla sektora energetyki (nawet w przypadku poboru i odprowadzaniu wody powierzchniowej wykorzystywanej do wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej)

·         nowe zasady przyznawania pozwoleń

·         opłata stała i zmienna (wyliczanie, stosowanie, terminy)

·         obowiązek montażu liczników i pomiaru pobranej wody (również w przypadku wody chłodzącej)

·         rozliczenia opłat i ich terminy

·         obowiązek zapłaty za korzystanie ze środowiska nawet w przypadku procedowanej reklamacji

·         nadmierny pobór a dodatkowe koszta


Szkolenie poprowadzą mec. Agnieszka Skorupińska oraz dr Monika Kotynia.

 

Wśród głównych zagadnień szkolenia znajdą Państwo m.in.:

·         nowa ustawa prawo wodne (stosowanie, interpretacja, wymagania) konkluzje BAT w polskiej energetyce

·         zmiany w procesie inwestycyjnym a regulacje

·         zgody wodno-prawne (m.in. rodzaje, zasady, dokumenty, pozwolenia wodnoprawne, tryby, strony w postępowaniu, terminy, okresy, wygaśnięcia pozwoleń, zgłoszenia wodnoprawne)

·         korzystanie z wód (rodzaje, usługi wodne obowiązki, terminy)

·         Opłaty (rodzaje, opłaty podwyższone, zwolnienia, podmioty zobligowane, obliczanie, rozporządzenia)

·         Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - teoria i case studies

·         Obowiązujące rozporządzenia

·         Operaty wodno-prawne 

·         kompetencje organów

 

Kolejna edycja szkolenia odbędzie się 7.09.2018 w Warszawie.

 

Zachęcamy do skorzystania z 30% rabatów. Wystarczy, aby Państwo na formularzy zgłoszeniowym dopisali „TRMEW’.

 

pozdrawiamy, 

Zespół Dlaenergetyki.pl

biuro(at)dlaenergetyki.pl

tel. (22)118-47-17