Szkolenia EUROCON!

13.09.2018

Serdecznie zapraszamy cykl szkoleń i warsztatów praktycznych organizowanych przez firmę szkoleniowo-konsultingową o krajowym i międzynarodowym zasięgu – EUROCON.

Dla Członków TRMEW atrakcyjne rabaty!! Szczegóły u organizatora.

KONTAKT I REJESTRACJA

Ewelina Walczuk

tel. 22 631 22 81, fax 22 631 20 82

tel. kom. 503 123 570

e-mail: ewelina.walczuk(at)euro-con.pl   

Rejestracja: https://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy  

(formularz taki sam dla wszystkich szkoleń, tylko tytuł trzeba wpisać odpowiedni)

www.euro-con.pl  

 

INFORMACJE O SZKOLENIACH:

1. MIFID II, MIFIR i MAR – WPŁYW NA RYNEK ENERGII, które odbędą się 18 września 2018 roku w Warszawie

Prowadzący: Rafał Hajduk, radca prawny, Partner Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Domański Zakrzewski Palinka

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

             Rozszerzenie definicji instrumentów finansowych

             Wyłączenia

             Limity pozycji i raportowanie pozycji

             Terminy wejścia w życie obowiązków

             Powiązanie i wzajemne relacja MIFID II/MIFIR – REMIT – EMIR

                    MAR (zakres stosowania, informacja poufna - zakaz wykorzystania, dozwolone wykorzystanie, poddawanie informacji poufnej  do wiadomości publicznej, listy osób mających dostęp do informacji poufnej, manipulacja na rynku, transakcje osób wykonujących funkcje zarządcze)

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/warsztaty/282-mifid-ii-w-energetyce-zapraszamy-na-warsztaty-katowice-2  

 

2. AUKCJE OZE 2018 W ŚWIETLE LIPCOWYCH ZMIAN LEGISLACYJNYCH - jak przygotować projekt do aukcji i jak go sfinansować?

 

Prowadzący: Grzegorz Skarżyński m. in. współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego oraz Przemysław Kałek, Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego

 

 

Terminy i miejsca:

19 września 2018r., Katowice

21 września 2018r., Wrocław

9 października 2018r., Poznań

10 października 2018r., Warszawa

program spotkania przygotowany głównie dla sektora wiatrowego, fotowoltaicznego i hydroenergetyki

Najważniejsze zagadnienia:

             Przygotowanie do aukcji

             Oferta w aukcji

             Optymalizacja i sprzedaż projektów oze

             Terminy na zrealizowanie projektu oze

             Przychody ze sprzedaży energii

             Wymogi bankowe dla strukturyzowania finansowania dłużnego projektów oze

             Źródła danych wejściowych dla modelu finansowego projektu oze

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/389-szkolenie-i-warsztaty-praktyczne-aukcje-oze-2018-w-swietle-lipcowych-zmian-legislacyjnych-jak-przygotowac-projekt-do-aukcji-i-jak-go-sfinansowac   

 

3. Zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce rozwiązania utrwalone i najistotniejsze ostatnie zmiany, które odbędzie się w dniach 27-28 września 2018r., Warszawa, Golden  Floor, Aleje Jerozolimskie 123 A

Prowadzący:

dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE, doświadczony wykładowca

radca prawny, wieloletni pracownik URE

radca prawny, Partner Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Domański Zakrzewski Palinka

Najważniejsze zagadnienia:

             Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii

             Możliwe kierunki zmian  krajowego rynku energii elektrycznej – pakiet zimowy

             Zasady wejścia na rynek i zasady funkcjonowania na rynku energii elektrycznej

             Struktura i podstawowe podmioty rynku

             Rynek mocy a rynek energii elektrycznej – podstawowe założenia.

             Rynek energii a elektromobilność – sygnalizacja zagadnienia.

             System wsparcia OZE

             System wsparcia kogeneracji

             Regulacje hurtowego rynku energii – REMIT, MIFID 2, MAR

             Umowy EFET

             Przedsiębiorstwa energetyczne względem Prezesa URE (uprawnienia, kontrole, obowiązki itd.)

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/353-szkolenie-zasady-funkcjonowania-rynku-energii-elektrycznej-w-polsce-rozwiazania-utrwalone-i-najistotniejsze-ostatnie-zmiany 

 

4.  Jak wypełniać tabele 1,2,3 i 4 z załącznika Rozporządzenia Wykonawczego? Raportowanie transakcji OTC zgodnie z REMIT, które odbędą się 12 października 2018roku w Warszawie.

 

Prowadzący: Rafał Hajduk, radca prawny, Partner Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Domański Zakrzewski Palinka

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/warsztaty/264-warsztaty-jak-wypelniac-tabele-1-2-3-i-4-z-zalacznika-rozporzadzenia-wykonawczego-raportowanie-transakcji-otc-zgodnie-z-remit  

 

5.  Wsparcie kogeneracji – nowe rodzaje wsparcie. Które odbędzie się 16 października 2018 roku w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51, Warsaw Trade Tower.

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE, doświadczony wykładowca

Najważniejsze zagadnienia:

             Podstawy prawne:

             Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym – nowe definicje:

             Zasady uczestnictwa w systemie wsparcia - istota wsparcia:

             Rodzaje wsparcia

             Opłata kogeneracyjna

             System kar pieniężnych, sw

 

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/350-szkolenie-wsparcie-kogeneracji-nowe-rodzaje-wsparcia-2 

 

6.  Farmy wiatrowe wobec najnowszych zmian w Nowelizacji o OZE, które odbędzie się 29 października 2018 roku w Warszawie.

 

 

Prowadzący: radca prawny, wieloletni pracownik URE i Grzegorz Filipowicz, Senior Associate  w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

 

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/369-szkolenie-farmy-wiatrowe-wobec-najnowszych-zmian-w-nowelizacji-o-oze  

 

7. Efektywność energetyczna – ustawowy obowiązek, białe certyfikaty, przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej i audyty energetyczne.

 

 

Prowadzący: Paweł Płachecki, ekspert niezależny, wieloletni pracownik URE i Łukasz Podlewski, ekspert niezależny, wieloletni pracownik URE

 

Terminy i miejsca:

30 października 2018r., Warszawa

5 listopada 2018r., Katowice

27 listopada 2018r., Wrocław

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/386-szkolenie-i-warsztaty-praktyczne-efektywnosc-energetyczna-warszawa  

 

8.  OSDn elektryczny i gazowy - zasady wyznaczania i funkcjonowania oraz zakres obowiązków, które odbędzie się 29 listopada 2018 roku w Warszawie.

 

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE, doświadczony wykładowca

Najważniejsze zagadnienia:

             Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii

             OSDn – zasady funkcjonowania na rynku paliw i energii:

             Zakres obowiązków operatorów systemów:

             Zakres obowiązków operatorów systemów:

             Uprawnienia organu regulacyjnego do interwencji w wykonywanie zadań OSDn

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/59-osdn-elektryczny-i-gazowy-zasady-wyznaczania-i-funkcjonowania-oraz-zakres-obowiazkow-katowice  


Nasi partnerzy