Szkolenie EUROCON: NOWA USTAWA O ODPADACH

13.09.2018

Szkolenie

NOWA USTAWA O ODPADACH

8 października 2018r., Warszawa

26 października 2018r., Poznań

DLA CZŁONKÓW TRMEW: DRUGA OSOBA Z JEDNEJ FIRMY, INSTYTUCJI OTRZYMUJE AŻ 50% RABATU

Jeżeli posiadasz decyzję na zbieranie odpadów i/lub przetwarzanie, powinieneś dostosować swoją działalność już w terminie 6 miesięcy od ukazania się nowych przepisów. Zmiana ustawy oczekuje na opublikowanie w dzienniku ustaw. Planowany termin to 21.08. Po opublikowaniu i okresie vacatio legis (14 dni), będziesz miał 6 miesięcy na wprowadzenie niektórych zmian. Na pozostałe 12 miesięcy.

Zmiany te niestety mogą być kosztowne, jednak bardziej kosztowne może być ich niewprowadzenie. W tym wypadku kary obejmują przedział 1 000 - 1 000 000 złotych. Zapłaćmy wcześniej za zmiany, aby uniknąć konsekwencji.

Program

8.45-9.00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna

9.00-11.15 Zmiany ustawy o odpadach - jak dostosować swoją działalność do wymogów cz. 1

         1. monitoring wizyjny

         2. przygotowanie wniosku o zmianę decyzji - nowe elementy (niestety obowiązkowe elementy)

         - gwarancja finansowa - jak ją obliczyć,

          - operat przeciwpożarowy

         - maksymalne ilości magazynowanych odpadów                              

        - przedstawienie opinii przez gminę, WIOŚ, Państwową Straż Pożarną

11.15-11.30 Przerwa na kawę

11.30-13.45 Zmiany ustawy o odpadach - jak dostosować swoją działalność do wymogów cz. 2

         3. stare i nowe możliwości w zakresie: czasu magazynowania, ilości i rodzajów odpadów

         4. zmiana właściwości organów wydających decyzje na zbieranie odpadów

13.45-14.30 Lunch

14.30-16.00 Nowe uprawnienia inspektorów ochrony środowiska 

         1. czy będziemy powiadamiani o planowanej kontroli jak dotychczas ?

         2. wzrost uprawnień inspektorów, możliwość wykorzystania materiałów pochodzących z dronów

         3. korzystanie z pomocy innych organów

16.00-17.00 Baza Danych o odpadach 

         1. Czy powinieneś być do niej wpisany.

         2. Jakie dane w BDO może sprawdzić każdy przedsiębiorca.

         3. Kto musi umieszczać numer nadany w BDO na fakturach i innych dokumentach.

17.00-17.15 Podsumowanie, rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia

Prowadząca: Zofia Kuberska-Jurga , od 6 lat prowadzi szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących gospodarki odpadami oraz opłat środowiskowych. Jako pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zdobyła szerokie doświadczenie z zakresu kontroli jednostek administracyjnych i biznesowych. Obecnie nadzoruje pracę instalacji typu RIPOK (MBP, kompostownie i składowisko) oraz gospodarkę odpadami komunalnymi (odbieranie, sprawozdawczość). Absolwentka Politechniki Szczecińskiej Wydziału Technologii Chemicznej.

 

 SZCZEGÓŁY -Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie KLIKNIJ TUTAJ! 


Nasi partnerzy