VIII Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland gościła w Beskidach

09.11.2018

 

do Uczestników VIII. Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej RENEXPO Poland

Gdańsk, 7 listopada 2018

Szanowni Państwo,

jeszcze raz dziękujemy za udział w VIII-ej Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej RENEXPO Poland. Konferencja zgromadziła 45 uczestników, w tym 5 osób spoza granic naszego kraju. Wygłoszono 15 referatów. Po raz pierwszy w całym cyklu konferencyjnym zebraliśmy się poza Warszawą i powiązaliśmy obrady z wizytą w obiekcie hydroenergetycznym. Reakcje po wizycie świadczą, że był to udany pomysł, stanowiący dobrą od-powiedź na autentyczne oczekiwania uczestników. Formułę tę zamierzamy kontynuować w latach przyszłych.

Oczywiście, satysfakcji nie budzi spadek liczby uczestników konferencji. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wynikał on w dużej mierze z kolizji terminowej z innymi ważnymi wydarzeniami, których nie byliśmy w stanie przewidzieć we wczesnej fazie przygotowań. Celem uniknięcia takiej kolizji w przyszłości, kolejne konferencje zamierzamy organizować w terminie październikowym.

Do niniejszej poczty dołączamy ostateczną listę uczestników. Zgodnie z zapowiedzią, na stronie internetowej TEW, www.tew.pl, zamieściliśmy link do zbioru prezentacji. Otwarcie zbioru wymaga podania hasła TEWrenexpo2018. Prezentacje z poprzednich lat oraz wersje elektroniczne zbioru streszczeń nie są zabezpieczone. Książka streszczeń z roku 2018 jest dostępna w relacji pokonferencyjnej na stronie TEW.

Przez najbliższe dwa miesiące wybrane zdjęcia z tegorocznej konferencji będą dostępne na Dropboksie.

Do końca tego roku zamierzamy też przygotować sprawozdanie z konferencji oraz poinformować Państwa o terminie konferencji przyszłorocznej. Autorzy niektórych wystąpień otrzymają zaproszenie do przygotowania artykułów pokonferencyjnych.

Tymczasem prosimy przyjąć nasze najserdeczniejsze pozdrowienia i wyrazy szacunku

Za Komitet Organizacyjny Polskich Konferencji Hydroenergetycznych

Henryka Stachowicz - Sekretarz

Janusz Steller - Przewodniczący

 


Nasi partnerzy