Międzynarodowe Targi i Konferencje Water Expo 2019

13.03.2019

Międzynarodowe Targi i Konferencje Water Expo 2019

10 – 11 kwietnia 2019

Pałac Kultury i Nauki, Warszawa

 

       W najbliższym czasie w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się Międzynarodowe Targi  i Konferencje Water Expo 2019.         

WATEREXPO POLAND 2019, które  organizowane są u progu okresu, w którym Polska stanie się największym placem budowy w dziedzinie żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej.

Tematyka WATEREXPO obejmuje z jednej strony  budowę, regulację, pogłębianie   i oczyszczanie rzek, portów i marin, integrację żeglugi śródlądowej z infrastrukturą kolejową  i drogową. Z drugiej zaś  dystrybucję i uzdatnianie wody, problematykę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy oraz ochronę środowiska.

Omawiane będą modele finansowania inwestycji oraz zorganizowane  warsztaty poświęcone  możliwościom finansowania inwestycji w ramach PPP „PPP w sektorze WOD-KAN: szanse, wyzwania i dobre praktyki” (ilość miejsc ograniczona).

Konferencji towarzyszą targi na których firmy przedstawią swoja ofertę, innowacyjne rozwiązania, technologie                                     i zastosowania z sektora gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej.

W konferencji Water Expo spodziewany jest udział ponad 300 przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej                    i samorządowej.

Głównym Partnerem wydarzenia jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, posiadające plany inwestycyjne  których wartość przekracza 60 mln EURO. Stwarza to ogromne możliwości udziału polskich małych                                 i średnich przedsiębiorców w  programach rozbudowy sieci komunalnej, żeglugi śródlądowej i budownictwa wodnego.

Water Expo 2019 organizowane  z są pod patronatem honorowym m.in.:

·      Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

·       Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

·       Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

·      Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

 

Zapraszamy do Warszawy!

 

Informacje organizacyjne:

1.                 Formularz rezerwacyjny oraz  bliższe na stronie www.waterways.ztw.pl

2.       Bliższych informacji udziela: Katarzyna Maciąg, tel: + 48 664 307 120; maciag(at)ztw.pl, waterways(at)ztw.pl


Nasi partnerzy