III Kongres Elektryki Polskiej

13.03.2019

III Kongres Elektryki Polskiej

organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich

w roku Jubileuszu 100-rocznicy powstania SEP pod hasłem:
Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie.
2-3 kwietnia 2019 r.
Hotel Sofitel Warsaw Victoria w Warszawie

 

Współorganizatorami III KEP są: Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT. Przewodniczącym Komitetu Honorowego III KEP jest Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

Wybór miejsca Kongresu nie jest przypadkowy – tu gdzie obecnie znajduje się Hotel Victoria stał Pałac Kronenberga – wspaniała budowla przedwojennej Warszawy, w latach trzydziestych ubiegłego stulecia mieszcząca w swych wnętrzach między innymi siedzibę Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Lokalizacja ta znakomicie nawiązuje zatem do Jubileuszu 100-lecia SEP, którego jednym z głównych przedsięwzięć jest właśnie III KEP.

Podczas obrad organizatorzy planują przedyskutowanie szerokiego spektrum problematyki nowoczesnej elektryki - elektrotechniki, elektroenergetyki, elektroniki, informatyki i dyscyplin pokrewnych, a w tym nowe technologie w przemyśle.

Praca Kongresu zorganizowana będzie na sesjach plenarnych i w pięciu sekcjach problemowych:

 • Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka;
 • Inżynieria elektryczna w transporcie;
 • Elektronika, telekomunikacja i informatyka;
 • Kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie;
 • Historia elektryki i SEP.

Głównymi celami III KEP są:

 • Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i współpracy różnych podmiotów w zakresie rozwoju polskiej elektryki i przemysłu.
 • Sformułowanie diagnozy i prognozy rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki oraz dziedzin pokrewnych w perspektywie do 2050 r.
 • Budowanie wspólnego lobby w zakresie rozwoju krajowego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki.
 • Prezentacja aktualnych badań naukowych dotyczących historii polskiej i światowej elektryki oraz 100-letniego dorobku i osiągnięć SEP.
 • Popularyzacja wybranych sylwetek polskich elektryków, w tym członków SEP, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój kraju, elektryki i naszego Stowarzyszenia.
 • Przewiduje się, że w Kongresie udział weźmie od  250 do 300  osób ze świata nauki i przemysłu, zarówno z uczelni, instytutów naukowych, firm i przedsiębiorstw, administracji państwowej i samorządowej. Spodziewani są liczni goście z zagranicy, w tym inżynierowie -  Polacy pracujący za granicą.

 

Komitet Organizacyjny III KEP


Nasi partnerzy