III Kongres Żeglugi Śródlądowej- 23-24 września 2020 r. w Opolu

09.03.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy,  iż w dniach 23 - 24  września 2020 r. w Opolu odbędzie się III Kongres Żeglugi Śródlądowej, jako kontynuacja cyklicznego przedsięwzięcia, rozpoczętego w roku 2018. Podobnie jak w roku 2018, również zeszłoroczna edycja zorganizowana wspólnie z Panem Markiem Gróbarczykiem Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zakończyła się dużym sukcesem. Zaproponowana formuła Kongresu, obecność wielu wybitnych ekspertów z kraju  i zagranicy, szeroki zakres tematyczny obejmujący 12 paneli dyskusyjnych, kilkadziesiąt stoisk wystawienniczych oraz profesjonalna oprawa medialna spowodowało, iż  w Wydarzeniu tym wzięło udział ponad 800 uczestników, reprezentujących bardzo szerokie spektrum instytucji i podmiotów. Równolegle, znacząco wzrosła również ilość patronatów honorowych, na czele z Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów, ilość prelegentów, partnerów czy wystawców, a Kongres przyjął międzynarodowy zasięg. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna edycja ponownie, z dużym sukcesem zapisze się w kalendarzu polskich wydarzeń o znaczeniu gospodarczo – społecznym.  Analogicznie jak w poprzednich Wydarzeniach, w ramach III Kongresu przedstawimy rezultaty pracy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie działań na rzecz rozwoju transportu rzecznego w Polsce, będą prowadzone debaty nt. stanu polskich rzek i ich wykorzystania w europejskim transporcie towarów oraz turystyce. Ważnym tematem omawianym w trakcie Kongresu będzie rola edukacji młodzieży i ich szanse na rozwój w tym segmencie gospodarki, współpracy z biznesem oraz pokazanie perspektywy rozwoju dla przyszłych, młodych kadr. Do uczestnictwa w III Kongresie, podobnie jak w ubiegłych latach, zaprosimy parlamentarzystów europejskich i krajowych, członków Rządu RP, samorządowców, polskich i międzynarodowych ekspertów, przedsiębiorców, organizacje które swój biznes opierają głównie na żegludze śródlądowej, a także tych, którzy mają dopiero w planach rozwojowych, wykorzystanie transportu rzecznego w swojej działalności.

W tym miejscu raz jeszcze bardzo dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w poprzednich edycjach i serdecznie zapraszamy do Opola na III Kongres Żeglugi Śródlądowej!!!

 

Wszelkie dodatkowe informacje i aktualności związane z III Kongresem publikowane będą na stronie www.kongreszeglugi.pl


Nasi partnerzy