Szkolenie EUROCON_Rynek energii elektrycznej w 2020 r. w dobie Tarcz antykryzysowych

20.05.2020

 

 

 

szkolenie on-line
Rynek energii elektrycznej w 2020 r. w dobie Tarcz antykryzysowych oraz kierunki projektowanych zmian funkcjonowania rynku
27 maja 2020r.,

 

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca.

PROGRAM
8.45-9.00 Logowanie uczestników
9.00-9.10 Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii:

A. Ustawy:
- Prawo energetyczne oraz projekt noweli z 30.01.2020 r.
-  Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z jej zmianami (Tarcza I),
- Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Tarcza Ia),
- Ustawa z 16 kwietnia 2020 r.  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza II),
- Ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza III),
- Ustawa o elektromobilności i jej zmiany traczami antykryzysowymi.
B. Rozporządzenia.
9.10-9.40 Kierunki zmian  krajowego rynku energii elektrycznej – dyrektywy pakietu zimowego – elektroenergetyczna 2019/944 oraz OZE 2018/2001.
9.40-11.30 Zmiany, ograniczenia i ułatwienia przewidziane Tarczami:

A. zmiany w zakresie koncesjonowania,
B. zmiany w zakresie operatorstwa,
C. zmiany w zakresie planowania rozwoju,
D.  zmiany w zakresie doręczania umów.
E. zmiany w zakres wstrzymania dostaw,
F. zmiany w zakresie sprawozdawczości
G. zmiany w zakresie terminów postępowania i sposobu prowadzenia postępowań,
H. zmiany w zakresie komisji kwalifikacyjnych i świadectw kwalifikacyjnych,
I. zmiany w zakresie elektromobliności – obowiązki OSD i sprzedawców,
J. Tarcze a systemy sankcji,
K. Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych a zasady wstrzymania terminów.
11.00-11.15 Przerwa
11.30 -12.00 Przyłączanie do sieci kierunki zmian:

A. Nowe rodzaje warunków przyłączenia i umów przyłączeniowych;
B. Nowości w obszarze sporządzenia ekspertyzy wpływu urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny,
C. Nowy zakres rozstrzygania sporów  - ingerencja w umowy z urzędu
12.00-12.30 Koncesja – zmiany w zakresie wejścia na rynek:
A. Zmiany w zakresie koncesjonowania,
B. Zasady ustanawiania zabezpieczenia majątkowego,
C. Zmiany w zakresie obowiązku kontynuacji działalności.
12.30-14.15 Struktura i podstawowe podmioty rynku cz.1:
A. Operatorzy systemów elektroenergetycznych:
- zmiany zadań i funkcji OSP i OSD  w tym OSDn w związku z utworzeniem centralnej informacji o rynku energii,
- zamknięte systemy dystrybucyjne,
- zmiany w zakresie IRiESP/D,
- zmiany w obszarze planowania rozwoju.
B. Podstawowe założenia funkcjonowania systemu pomiarowego i centralnego systemu informacji rynku energii:
- harmonogram instalacji liczników zdalnego odczytu,
- operator informacji rynku energii – nowy podmiot na rynku,
- centralny system informacji o rynku energii – jak ma działać - podstawowe założenia.
13.15-14.00 Przerwa
14.15-16.00 Struktura i podstawowe podmioty rynku cz.2:

C. Sprzedawca i Odbiorca/Prosument na rynku energii elektrycznej – nowe zadania
i uprawnienia:
- ochrona regulacyjna odbiorcy – obowiązki publicznoprawne przedsiębiorstw energetycznych,
- obowiązki sprzedawcy w centralnym systemie informacji o rynku energii,  
- POBH a centralny system informacji o rynku energii,
- współadministratorzy informacji rynku energii,
- obowiązki publicznoprawne wpływające na kształt rynku – zakres obciążenia „energią w kolorach” (OZE, CHP, efektywność energetyczna),
- sprzedawca awaryjny zasady i najnowsze orzecznictwo.
D. Podstawowe umowy na rynku energii elektrycznej - kierunki zmian.
E. Zmiany w obszarze kar pieniężnych oraz nowe sankcji karnych.
F. Przewidywane zmiany w zakresie elektromobilności.
16.00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia
*dyskusja przewidziana po każdym bloku tematycznym
     
Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/702-szkolenie-on-line-rynek-energii-elektrycznej-w-2020-r-w-dobie-tarcz-antykryzysowych-oraz-kierunki-projektowanych-zmian-funkcjonowania-rynku
 
KONTAKT I REJESTRACJA:
Ewelina Walczuk EUROCON
tel. 22 631 22 81, fax 22 631 20 82, tel. kom. 503 123 570, e-mail: ewelina.walczuk(at)euro-con.pl.
Rejestracja on-line: https://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy
 
Serdecznie zapraszam:-)


Nasi partnerzy