Fundusze Norweskie- dotacje dla małych elektrowni wodnych

20.08.2020

od 1 lipca do 30 października br. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie z funduszy norweskich i EOG 2014-2021 projektów z zakresu zwiększenia efektywności produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenia potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko istniejących małych elektrowni wodnych (do 2 MW).

Operatorem Programu, w ramach którego prowadzony jest nabór, jest Ministerstwo Klimatu we współpracy z NFOŚiGW, wnioski przyjmowane są drogą elektroniczną przez NFOŚiGW.
Oferujemy dofinansowanie w formie dotacji, wraz z możliwością uzyskania pożyczki z NFOŚiGW na sfinansowanie wkładu własnego.
Minimalna kwota dofinansowania to 200 000 euro (866 380,00 zł) a maksymalna 1 400 000 euro (6 064 660,00 zł), dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi zaś 50% kosztów kwalifikowalnych.

Jesteśmy przekonani, że nabór pozwoli wyłonić przedsięwzięcia efektywne pod względem energetycznym oraz ekologicznym, jest szansą na modernizację istniejących małych elektrowni wodnych.

Więcej informacji o naborze znajdziecie Państwo na stronie- KLIKNIJ TUTAJ
natomiast o programie pożyczkowym na stronie- KLIKNIJ TUTAJ

Dodatkowe pytania dotyczące naboru prosimy kierować na adres: mfeog_energia(at)nfosigw.gov.pl


Nasi partnerzy