Dotacja dla TRMEW_ Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030

19.08.2020

Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze Stowarzyszenie pozyskało środki na zakup nowego laptopa, oprogramowania Microsoft Office, programu antywirusowego oraz torby na laptopa z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na lata 2018-2030, Priorytet 5. Wsparcie doraźne. Edycja 2020!

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTUTAJ!

Umowa na dotację dla TRMEW w wysokości 5 000,00 zł została podpisana 17 sierpnia br. Otrzymane wsparcie poprawi jakość i usprawni pracę na rzecz realizacji naszych celów statutowych! Bardzo się cieszymy i działamy dalej!

 


Nasi partnerzy