UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE D i E

10.06.2021

JEDNODNIOWY KURS I EGZAMIN DLA WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MEW

 

Zgodnie z zapisem art. 54 ustawy Prawo energetyczne, specjaliści zajmujący się eksploatacją określonych urządzeń i instalacji energetycznych powinni posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez stosowne komisje kwalifikacyjne. Eksploatacja MEW jako urządzenia energetycznego wiąże się z koniecznością posiadania uprawnień do eksploatacji urządzeń energetycznych w grupie instalacji elektrycznych (grupa 1), w tym uprawnień do używania narzędzi (E) oraz do nadzorowania prac instalacji energetycznych i organizowania bezpiecznej pracy przy tych urządzeniach (D). Uzyskiwane uprawnienia energetyczne należy odnawiać co 5 lat.

 

W związku z tym serdecznie zapraszamy właścicieli i pracowników MEW na specjalnie zorganizowane przez TRMEW czterogodzinne szkolenie, które zakończy się egzaminem dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń energetycznych grupy 1, w zakresie kompetencji do obsługi i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych w MEW. Szkolenie poprowadzi doświadczony specjalista, a egzamin odbędzie się przed Komisją kwalifikacyjną Nr 006 działającą przy Stowarzyszeniu Oszczędnego Użytkowania Energii z siedzibą w Poznaniu.

 

Udział w szkoleniu:

 

490,00 zł brutto/ dla Członków TRMEW
750,00 zł brutto/ dla osób spoza TRMEW

 

Egzaminy:

Dozór 280,00 zł brutto
Eksploatacja 280,00 zł brutto

 

Termin: 6 lipca 2021 r., od godz. 10:00
Miejsce: HOTEL MERCURE CZĘSTOCHOWA CENTRUM, Ks. J. Popiełuszki 2, 42-200 Częstochowa


Formularz zgłoszeniowy- Zapoczątkowuje pobieranie plikuTUTAJ!

Zasady sanitarne w związku z SARS-CoV-2- Zapoczątkowuje pobieranie plikuTUTAJ!


Wspierają nas