EUROCON_ Szkolenie "OPŁATA MOCOWA"

11.01.2021

OPŁATA MOCOWA- zgodnie z założeniami ustawodawcy ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wobec czego obowiązek jej naliczania i pobierania został wprowadzony 1 stycznia 2021 roku!

 

Do wnoszenia opłaty zobowiązani będziemy wszyscy, zarówno jako przedsiębiorcy jak i jako indywidualne gospodarstwa domowe.

          Czy wiemy jaką stawkę zastosować?

          Czy umiemy wyliczyć opłatę?

 

Zapraszamy na szkolenie on-line: Opłata Mocowa, które odbędzie się 15 stycznia 2021r.

 

KOSZT UCZESTNICTWA: 590 PLN NETTO (DWIE OSOBY W CENIE JEDNEJ)

 

Prowadzący: mecenas Grzegorz Pizoń  wybitny ekspert z zakresu prawa energetycznego, autor komentarza do ustawy o Rynku Mocy, Counsel w kancelarii SSW Pragmatic Solutions

 

Program

9.15-9.45 Logowanie uczestników

9.45-11.15 Oplata mocowa na rachunkach odbiorców energii

• Podstawa i uzasadnienie dla poboru opłaty mocowej

• Koszty rynku mocy i sposób ich dystrybucji pomiędzy grupami odbiorców

• Przyjęty przez Prezesa URE sposób obliczania wysokości stawek

• Prawdopodobne modyfikacje sposobu określania stawek opłaty mocowej (uzależnienie od charakteru profilu dobowego)

• Jak długo oplata będzie pobierana? Czy należy spodziewać się wzrostów czy spadków kosztów wynikających z opłaty?

• Projektowane zmiany prawne determinujące zmiany w obszarze wysokości i zasad poboru opłaty mocowej

• Pobór opłaty w rożnych, praktycznych scenariuszach biznesowych (case studies)

11.15-11.30 Przerwa

11.30-13.00 Brak ulgi dla odbiorców przemysłowych a możliwość korzystnej reparametryzacji stawek

• Ulga dla odbiorców przemysłowych – brak decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie zatwierdzenia ulgi jako schematu pomocy publicznej a obowiązywanie ulgi

• Prawne podstawy wprowadzenia odrębnych stawek dla odbiorców przemysłowych

• Obecne koncepcje dotyczące reparametryzacji stawek

13.00-13.30 Przerwa

13.30-14.30 Możliwość uniknięcia / ograniczenia kosztów wynikających z opłaty mocowej

• Faktyczne zwolnienie energii wytwarzanej przez odbiorcę na potrzeby własne z opłaty mocowej

• Szanse na zwolnienie energii z OZE z opłaty mocowej

• Opłata mocowa a linia bezpośrednia

• Wytwarzanie energii i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji – modele biznesowe. Opłacalność struktur wytwórczych a pobór opłaty mocowej

• Opłata mocowa w przypadku struktur „za licznikiem” (on-site)

• Opłata mocowa a magazynowanie energii

• Udział odbiorców w rynku mocy i oplata za gotowość do redukcji zapotrzebowania jako czynnik mitygujący koszty

• Usługi elastyczności

• Efektywność energetyczna i ograniczenie zużycia energii. Dodatkowe determinanty korzyści

14.30-15.30 Wzrost atrakcyjności własnych źródeł energii wobec poziomu kosztów energii czarnej oraz narzutów regulacyjnych

• Bieżący i prognozowany poziom cen energii. Determinanty i czynniki cenotwórcze

• Założenia prawne i techniczne – struktury umożliwiające uniknięcie narzutów regulacyjnych i zmiennych kosztów dystrybucji

• Najnowsze możliwości uzyskania wsparcia publicznego na realizację inwestycji we własne źródła energii

15.30-16.30 Podsumowanie, możliwość indywidualnych konsultacji i zakończenie spotkania.

 

*możliwość zadawania pytań do 2 tygodni po szkoleniu

 

Prowadzący: Grzegorz Pizoń, Counsel, SSW Pragmatic Solutions

Grzegorz Pizoń specjalizuje się w doradztwie prawnym i reprezentacji klientów w sprawach gospodarczych i administracyjnych oraz na etapie realizacji projektów w szczególności w zakresie prawa energetycznego i zasobów naturalnych, prawa ochrony środowiska oraz prawa pomocy publicznej. Posiada także doświadczenie obejmujące specjalistyczne doradztwo na rzecz spółek z sektora chemicznego, sektora obronnego oraz na rzecz administracji publicznej i instytucji unijnych. Świadczy usługi zarówno z zakresu doradztwa prawnego, jak i doradztwa regulacyjnego (doradztwa na rzecz klientów w ramach procesu stanowienia prawa, rzecznictwa interesów oraz projektów typu advocacy). Swoje doświadczenie zawodowe gromadził w szczególności w kancelariach prawnych powiązanych z firmą z „Wielkiej Czwórki” w Warszawie i Brukseli, a wcześniej m.in. w kancelarii Salans (obecnie: Dentons). Wykształcenie prawnicze Grzegorz zdobywał na Uniwersytecie Warszawskim, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz University of Cambridge. Obecnie opracowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa energetycznego.

 

 

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/757-warsztaty-on-line-rynek-mocy-i-oplata-mocowa  

 

KONTAKT I REJESTRACJA:

 

EUROCON

tel. 22 631 22 81

tel. kom. 503 123 570

e-mail: biuro@euro-con.pl

Rejestracja: https://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy

 


Nasi partnerzy