Preferencyjny program pożyczkowy „OZE na Dolnym Śląsku” dostępny także dla MEW

09.04.2021

Od dwóch lat w woj. dolnośląskim funkcjonuje preferencyjny program pożyczkowy „OZE na Dolnym Śląsku” – skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, firm, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych realizujących inwestycje mające na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji infrastruktury, z uwzględnieniem zakupu urządzeń. Z Program mogą też korzystać firmy z branży hydroenergetyki – pożyczka może pomóc w rozbudowie lub modernizacji funkcjonujących małych elektrowni wodnych.

 

Program jest finansowany dzięki środkom Unii Europejskiej i województwa dolnośląskiego. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) SA jest jedyną instytucją wybraną przez państwowy Bank BGK do dystrybucji pożyczek na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Pożyczka jest długoterminowa – do 15 lat, a jej oprocentowane wyjątkowo preferencyjnie - od 0,5% rocznie. Wciąż dostępne są wysokie kwoty pożyczek - do 10 mln zł,  pozwalające na sfinansowanie dużych, energooszczędnych innowacji. TISE nie pobiera żadnych dodatkowych opłat i kosztów.

 

O szczegółach projektu może opowiedzieć Dyrektor Regionalny TISE Krzysztof Watała Otwiera program do wysyłania emailikrzysztof.watala(at)tise.pl lub telefonicznie (786-840-500).  

 

Wszelkie informacje dotyczące naszej firmy, jej misji, historii, a także opisy wszystkich linii pożyczkowych obsługiwanych przez TISE znajdą Państwo na stronie internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.tise.pl.

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA jest funduszem pożyczkowym dla mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Zostało założone przez Bank BISE w roku 1991 r., a obecnie jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif. Początkowo TISE było funduszem typu venture capital, a od 2008 r. udziela pożyczek wykorzystując fundusze własne oraz unijne środki finansowe udostępniane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, EFI, etc. TISE jest członkiem założycielem i jedynym polskim przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (www.febea.org), którą tworzą instytucje zajmujące się finansowaniem projektów społecznych i etycznych. Między 2008 a 2020 rokiem TISE udzieliło ponad 7 tys. pożyczek o łącznej wartości 1 miliarda złotych!


Wspierają nas