Szkolenie EURCON: Nowelizacja Prawa Energetycznego!

16.06.2021
Dnia 1 czerwca 2021 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał Nowelizację Prawa Energetycznego!!!

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=808   

TO NAJWIĘKSZA ZMIANA PRAWA ENERGETYCZNEGO OD WIELU WIELU LAT!!!

 

SZKOLENIE ON-LINE

Duża nowelizacja prawa energetycznego - nowe zasady funkcjonowania na rynku energii elektrycznej

22-23 czerwca 2021r.

 

22.06.2021 - szkolenie w całości prowadzi mecenas Przemysław Kałek, radca prawny, Partner w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

23.06.2021 - szkolenie w całości prowadzi dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca.

 

PROGRAM

DZIEŃ 1 (22 czerwca 2021r.)

9.30-10.15 Logowanie uczestników

10.15-12.15 Jak zmiana Prawa energetycznego wpływa na prawo do produkcji energii na własne potrzeby? cz. 1

• Magazyny energii jako wsparcie dla produkcji energii

• Zamknięte systemy dystrybucyjne jako rozwiązanie dla sprzedaży energii do innych odbiorców

• Wpływ inteligentnego opomiarowania na warunki dostaw energii i rozliczenia za energię.

• Oczekiwane dalsze zmiany wpływające na atrakcyjność własnej produkcji energii

12.15-12.45 Przerwa

12.45-13.45 Jak zmiana Prawa energetycznego wpływa na prawo do produkcji energii na własne potrzeby? cz. 2

• Oczekiwane dalsze zmiany wpływające na atrakcyjność własnej produkcji energii

14.45-15.15 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań, dyskusje i zakończenie pierwszego dnia spotkania.

Prowadzący

Przemysław Kałek. Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

 

DZIEŃ 2 (23 czerwca 2021r.)

8.15-9.00 Logowanie uczestników

9:00-9:30 Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii:

A. Ustawy:

- Prawo energetyczne

- nowela Prawa energetycznego z 20.05.2021 r.,

- Ustawa z 17.12.2020 r. o wsparciu morskich farm wiatrowych (MFW) – zakres zamian w uPe,

- Ustawa o OZE,

- Ustawa o wsparciu kogeneracji,

- Ustawa o efektywności energetycznej,

- Ustawa o rynku mocy.

B. Rozporządzenia:

- projekt zmiany rozporządzenia w sprawie ograniczeń,

- projekt zmiany rozporządzenia taryfowego,

- projekty rozporządzeń pomiarowych.

C. Regulacje europejskie – sygnalizacja dalszych koniecznych zmian Prawa energetycznego:

- Dyrektywa rynkowa 2019/944 i Rozporządzenie 2019/943 – założenia wpływające na dalszy kształt uPe.

- Redysponowanie jednostkami OZE,

- Usługi elastyczności – co to jest? - regulacje europejskie a prawo krajowe.

9:30-10:10 Nowości w zakresie rozpoczynania działalności - wejścia na rynek:

- Zmiany w zakresie koncesjonowania,

- Nowe podejście do zasad ustanawiania zabezpieczenia majątkowego,

- Zmiany w zakresie opłat koncesyjnych,

- Zmiany w zakresie ograniczenia lub cofnięcia koncesji,

- Obowiązkowy rejestr magazynów energii,

- Zmiana zakresu obowiązków informacyjnych – art. 28,

- Zmiany dotyczące funkcjonowania Koordynatora ds. negocjacji.

10:10-11:00 Zmiany regulacji dotyczące uczestników rynku:

Operatorzy systemów elektroenergetycznych:

- Nowe regulacje w obszarze przyłączania do sieci i kierunki dalszych zmian warunków przyłączenia

i umów przyłączeniowych;

- Nowości w obszarze sporządzenia ekspertyzy wpływu urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny,

- Rekuperacja – co to jest i na kogo nakłada obowiązki,

- zakres zmian obowiązków operatorów systemów elektroenergetycznych (OSE),

- obowiązki podmiotów dysponujących urządzeniami instalacjami i sieciami nie będącymi OSE w zakresie zdalnych pomiarów,

- Nowy zakres uprawnień OSP do sprzedaży „nadwyżek energii”

- zmiany w zakresie IRiESP/D,

- obowiązkowa wymian „liczników” harmonogram,

- zmiany w obszarze planowania rozwoju

- zamknięte systemy dystrybucyjne – kryteria wyznaczenia.

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:15 Zmiany regulacji dotyczące uczestników rynku c.d:

Podstawowe założenia funkcjonowania nowego systemu pomiarowego:

- operator rynku energii – kierunki regulacji,

- centralny system informacji o rynku energii – najistotniejsze założenia.

Sprzedawca, POBH i odbiorca:

- nowy zakres obowiązków publicznoprawych przedsiębiorstw energetycznych – uprawnienia odbiorcy,

- zakaz zawierania umów poza lokalem – zakres zakazu,

- obowiązki sprzedawcy w centralnym systemie informacji o rynku energii, 

- POBH a centralny system informacji o rynku energii,

- uprawnienie odbiorcy do żądania zdalnego licznika,

- liczniki przedpłatowe na żądanie odbiorcy,

- nowości w obszarze zamiany sprzedawcy,

- uprawnienie do wynagrodzenia za wprowadzenie ograniczeń.

13:15-14:00 Przerwa

14:00-14:30 Zmiany regulacji dotyczące uczestników rynku c.d:

14:30-15:40 Pozostałe nowości w zakresie funkcjonowania rynku:

- Zmiany i wyłączenia w obszarze taryfowania.

- Zmiany w zakresie komisji kwalifikacyjnych,

- Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych.

15.40-16.00 Przepisy dostosowawcze i przejściowe – od kiedy zmiany na rynku

16.00 Podsumowanie i zakończenie drugiego dnia spotkania

*dyskusja przewidziana po każdym bloku tematycznym

    

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/786-szkolenie-on-line-duza-nowelizacja-prawa-energetycznego-nowe-zasady-funkcjonowania-na-rynku-energii-elektrycznej-2   

 

KONTAKT I REJESTRACJA: Ewelina Walczuk

 

EUROCON

tel. 22 631 22 81

tel. kom. 503 123 570

e-mail: Otwiera program do wysyłania emailibiuro(at)euro-con.pl albo Otwiera program do wysyłania emailiewelina.walczuk(at)euro-con.pl

Rejestracja: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy

 


Wspierają nas