Ważna regulacja dla MEW powinna niedługo opuścić Sejm

18.06.2021

W Sejmie kończą się prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1129 i 1173). Projekt po drugim czytaniu na posiedzeniu Sejmu został jeszcze raz skierowany pod obrady Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Branża małych elektrowni wodnych (MEW), a także zapewne małych biogazowni wypatruje z niecierpliwością dnia uchwalenia ustawy, ze względu na to, że zawarte w niej przepisy są kołem ratunkowym dla tych instalacji, dla których w październiku ubiegłego roku (lub nieco później) upłynął (lub niebawem upłynie) 15 letni okres wsparcia.

 

17 lat wsparcia w systemie FIT/FIP dla MEW i biogazowni

 

Zawarty we wspomnianej ustawie niepozorny przepis wydłuża do 17 lat okres wsparcia w systemie FIT/FIP dla MEW i biogazowni, które przynajmniej przez 5 lat korzystały z systemu zielonych certyfikatów. Będą do niego uprawnione zarówno te instalacje, które korzystają jeszcze z systemu wsparcia, jak i te, dla których upłynął już jego dotychczasowy 15-letni okres. Co ważne, z dodatkowych dwóch lat wsparcia uprawnione instalacje będą mogły skorzystać niezależnie od tego czy do tej pory "zmigrowały" już do systemu FIT/FIP czy pozostały w systemach zielonych certyfikatów lub aukcyjnym i dokonają przejścia na FIT/FIP dopiero po wejściu w życie nowych przepisów. Wydłużenie wsparcia będzie jednak realizowane dla każdej z tych grup nieco inaczej, a szczegółowe przepisy przejściowe ustawy wskazują w jaki sposób.

 

Po wejściu w życie noweli ustawy o OZE instalacje, które były w systemach FIT/FIP, a utraciły już wsparcie będą mogły złożyć wniosek o pokrycie tzw. ujemnego salda, czyli różnicy między cenami gwarantowanymi przez te systemy a ceną rynkową energii za okres kiedy nie miały wsparcia, a następnie „powrócić” do normalnych rozliczeń w systemach FIT lub FIP. Dla nich okres, za który dostaną pokrycie ujemnego salda i okres, kiedy ponownie będą mogły korzystać z FIT/FIP łącznie nie przekroczy 17 lat. Natomiast instalacje, które do końca okresu wsparcia wnioskowały o zielone certyfikaty i nie przeszły do systemów FIT/FIP będą musiały przejść normalną procedurę przystąpienia do FIT/FIP. Dala nich 2-letni okres dodatkowego wsparcia będzie się liczył od momentu uzyskania zaświadczenia z URE o możliwości korzystania z FIT/FIP. Te instalacje nie będą miały wypłat za okres bez wsparcia.

 

Wreszcie dla instalacji, dla których okres wsparcia jeszcze się nie skończył i które są teraz w systemie FIT/FIP albo „zmigrują” do niego z systemu certyfikatów albo aukcyjnego, a były przez co najmniej 5 lat w systemie wsparcia opartym o zielone certyfikaty, okres wsparcia będzie automatycznie przysługiwał łącznie przez 17 lat.

 

Aby nie przegapić szansy

 

We wszystkich przypadkach w ustawie przewidziano określony czas na złożenie odpowiednich wniosków i deklaracji po wejściu w życie przepisów. Wytwórcy, którzy przegapią te terminy nie będą mogli skorzystać z szansy, jaką daje regulacja. Dlatego już teraz Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) przygotowuje właścicieli MEW i biogazowni do skorzystania z tego rozwiązania i prowadzi szkolenia dla wszystkich zainteresowanych. A grupa potencjalnych beneficjentów jest spora. W 2020 prawo do wsparcia utraciło blisko 400 MEW, a wkrótce czeka to kolejne elektrownie. Do tego należy doliczyć około 80 instalacji biogazowych. Przygotowywane przepisy oddaliły chwilowo ryzyko, że zasadnicza część tych obiektów zakończyłaby działalność w związku z brakiem rentowności.

 

 

Wielu właścicieli elektrowni mając świadomość przygotowywanych przepisów nie podjęło dramatycznych decyzji o wstrzymaniu produkcji energii, jednak zdaniem wielu wytwórców, gdyby nie zapowiadane przedłużenie wsparcia to działalność byłaby nieopłacalna, zważywszy na konieczność ponoszenia wielu kosztów związanych z gospodarką wodną, a także powtarzających się okresów suszy.

 

Rozwiązania docelowe

 

Na koniec warto wspomnieć o bardzo istotnej kwestii. Przedłużenie wsparcia o 2 lata stanowi rozwiązanie pomostowe, które pozwoli podtrzymać produkcję w istniejących MEW tylko przez krótki okres. TRMEW, reprezentujące od ponad 30 lat branżę małej hydroenergetyki, od dłuższego czasu zabiega w odpowiednich resortach o wprowadzenie rozwiązań prawnych, które pozwolą utrzymać produkcję zielonej energii w tych instalacjach w dłuższej perspektywie. Wskutek tych zabiegów w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przygotowywane są dwa docelowe rozwiązania prawne, na które liczy branża. Po pierwsze jest to system wsparcia operacyjnego w postaci premii gwarantowanej dla tych technologii OZE, dla których upłynął okres podstawowego wsparcia, a których koszty operacyjne uniemożliwiają funkcjonowanie w oparciu o rynkowe, hurtowe ceny energii. Drugie rozwiązanie to przepisy regulujące możliwość przeprowadzania modernizacji instalacji OZE, który pozwoliłyby unowocześnić lub całkowicie odnowić instalację OZE i umożliwić jej ponowne skorzystanie z systemu wsparcia. Oba systemy wymagają jednak notyfikacji Komisji Europejskiej, dlatego konieczne było przygotowanie pomostowych przepisów dla najbardziej zagrożonych instalacji OZE w postaci wydłużenia wsparcia w FIT/FIP.

Branża MEW liczy zatem na szybkie uchwalenie przez Parlament i wprowadzenie rozwiązań tymczasowo podtrzymujących działanie małych wytwórców energii, jak i na wprowadzenie tych systemów, które potrzebne są docelowo.

 

Informacje na temat webinaru TRMEW – Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTUTAJ

 

Ewa Malicka

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW)


Wspierają nas