Prezydent RP podpisał nowelę ustawy o odnawialnych źródłach energii!

06.10.2021

 

Ustawa daje możliwość wydłużenia okresu wsparcia o dodatkowe 2 lata (do 17 lat) wytwórcom energii w MEW i biogazowniach (do 1 MW), które przynajmniej przez 5 lat korzystały z systemu zielonych lub błękitnych certyfikatów.

Postanowiliśmy ponownie zorganizować webinar dla Państwa, aby przypomnieć co należy przygotować, aby móc skorzystać z dodatkowego dwuletniego wsparcia w systemie stałych taryf FIP/FIP.

Informacje dotyczące terminu webinaru zostaną przekazane po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

 

Szczegóły Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTUTAJ

 


Wspierają nas