SZKOLENIA EUROCON_Nowe zasady planowania w poborze energii, rynek mocy, Polski Ład i wiele więcej!

21.12.2021

 

 

Dnia 1 grudnia 2021 r. opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła z dnia 8 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2209). Rozporządzenie już weszło w życie, chociaż są też okresy przejściowe… TO BARDZO DUŻA REWOLUCJA W STOSUNKU DO TEGO CO BYŁO

 

SZKOLENIE ON-LINE

Nowe zasady planowania i wprowadzania ograniczeń w poborze energii
- obowiązki odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych

20 stycznia 2022r.

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA.


PROGRAM
8.30-9.00 LOGOWANIE UCZESTNIKÓW
9.00-9.15 Podstawy prawne:
A. Ustawy:
- Prawo energetyczne oraz wraz z nowelą z 20.05.2021 r.;
- Ustawa o rynku mocy.
B. Rozporządzenia:
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła z 8 listopada 2021 r.
- projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła – załącznik do dużej nowelizacji prawa energetycznego z 08 stycznia 2021 r.
- kierunki zmiana rozporządzenia taryfowego elektrycznego – wynagrodzenie za wprowadzenie ograniczeń.
C. Struktura i podstawowe pomioty rynku.
9.15-10.30 Zasady zapewnienia bezpieczeństwa dostaw:
A. Pojęcia: bezpieczeństwa energetycznego, dostaw i pracy sieci,
B. Zagrożenie bezpieczeństwa dostaw,
C. Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa dostaw (zapasy paliw, budowa nowych mocy, „jakość” sieci),
D. Bezpieczeństwo dostaw – ustawa o rynku mocy – sygnalizacja.
10.30-11.00 Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej cz.1:
A. Rodzaje ograniczeń i zasady wprowadzania,
B. Uprawnienia OSP  i OSD w przypadku powstania zagrożeń,
C. Sposoby zapobiegania ograniczeniom,
D. Obowiązki użytkowników systemu, w tym odbiorców energii elektrycznej
w przypadku powstania ograniczeń,
E. Zakres odpowiedzialności OSE za wprowadzone ograniczenia,
F. Kryteria podejmowania decyzji o ograniczeniach,
G. Doświadczenia z ograniczeń 2015 r.
11.00-11.15 Przerwa
11.15-12.00 Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej cz.2:
A. Rodzaje ograniczeń i zasady wprowadzania,
B. Uprawnienia OSP  i OSD w przypadku powstania zagrożeń,
C. Sposoby zapobiegania ograniczeniom,
D. Obowiązki użytkowników systemu, w tym odbiorców energii elektrycznej w przypadku powstania ograniczeń,
E. Zakres odpowiedzialności OSE za wprowadzone ograniczenia,
F. Kryteria podejmowania decyzji o ograniczeniach,
G. Doświadczenia z ograniczeń 2015 r.
12.00-13.15 Plany ograniczeń energii elektrycznej – nowe rozporządzenie cz.1:
A. Szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń – przyjęte zmian:
- nowe pojęcia – obiekt – podstawowy przedmiot ograniczeń,
- nowe pojęcia – OSDp i OSDn a ograniczenia,
- sposób wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze,
- zakres, sposób opracowania oraz zawartość planów wprowadzania ograniczeń;
- sposób określania wielkości ograniczeń w planach (ustalania minimalnej i maksymalnej mocy poboru),
- sposób uzgadniania/ustalania planów ograniczeń,
- stopnie zasilania.
B. Podmiotowy czy przedmiotowy zakres ograniczeń?
C. Odbiorca a ograniczenia
- rodzaje odbiorców na rynku energii elektrycznej,
- kategorie odbiorców objętych ograniczeniami;
- zakres i okres ochrony odbiorców przed wprowadzonymi ograniczeniami.
13.15-14.00 Przerwa  
14.00-15.00 Plany ograniczeń energii elektrycznej – nowe rozporządzenie cz.2:
D. Sposób podawania do publicznej wiadomości informacji o ograniczeniach
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
E. Wynagrodzenie za dostosowanie się do ograniczeń – kierunek nowego uprawnienia odbiorców a obowiązki przedsiębiorstw energetycznych.
15.00-16.00 Uprawnienia organu regulacyjnego:
A. Uzgadnianie planów ograniczeń – rodzaje i sposoby,
B. Kontrola przestrzegania ograniczeń,
C. Kary pieniężne – w tym najnowsze orzecznictwo,
D. Zakres ochrony sądowej.
16.00-16.10 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
*dyskusja przewidziana po każdym bloku tematycznym


Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

 

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/816-szkolenie-zmiany-w-zasadach-i-trybie-wprowadzenia-organiczen-w-dostarczaniu-i-poborze-energii-elektrycznej-i-ciepla-oraz-sprzedazy-paliw-stalych

 

KONTAKT I REJESTRACJA

EUROCON

Tel.: 22 631 22 81

Kom.: 503 123 570

biuro(at)euro-con.pl

 

 

ZAPRASZAMY TAKŻE NA INNE NASZE SZKOLENIA I WARSZTATY:

 

1.       Szkolenie i warsztaty on-line: RYNEK MOCY I OPŁATA MOCOWA

Termin: 29.12.2021r.

Prowadzący 1: Mateusz Brandt. Manager Sprzedaży, doradca i ekspert energetyczny, związany z branżą  od ponad 10 lat.

Prowadzący 2: Piotr Hawliczek. Menedżer z szeroką znajomością krajowych i zagranicznych rynków energii elektrycznej.

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/817-szkolenie-i-warsztaty-on-line-rynek-mocy-i-oplata-mocowa

 

2.       Szkolenie i warsztaty on-line: POLSKI ŁAD A BRANŻA OZE. ZMIANY W PODATKACH W BRANŻY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ OD 2022R.

Termin: 30.12.2021r.

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/807-szkolenie-i-warsztaty-on-line-zmiany-w-podatkach-w-branzy-energetyki-odnawialnej-od-2022r

Prowadząca: Patrycja Kubiesa. Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829,  a także od wielu lat kierownik działu finansowego w branży odnawialnych źródeł energii.

 

3.       Szkolenie on-line: Opodatkowanie energii elektrycznej pochodzącej z OZE

Termin: 30.12.2021r.

Prowadzący: Roman Andrzejewski, ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego, podatku VAT oraz procedury postępowania administracyjnego. Wieloletni pracownik organów celnych i podatkowych (staż 16 lat).

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/765-szkolenie-on-line-opodatkowanie-energii-elektrycznej-pochodzacej-z-oze

 

4.       Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line: JAK SPRZEDAWAĆ ENERGIĘ Z OZE BEZPOŚREDNIO DO ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH

Termin: 12.01.2022r.

Prowadzący 1: Grzegorz Skarżyński. Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego.

Prowadzący 2: Przemysław Kałek. Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Partner w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/706-szkolenie-i-warsztaty-praktyczne-on-line-jak-sprzedawac-energie-z-oze-bezposrednio-do-odbiorcow-przemyslowych-2

 

5.       Szkolenie i warsztaty on-line: RYNEK ENERGII W POLSCE I MODELE ZAKUPU ENERGII

Termin: 13.01.2022r.

Prowadzący 1: Mateusz Brandt. Manager Sprzedaży, doradca i ekspert energetyczny, związany z branżą  od ponad 10 lat.

Prowadzący 2: Piotr Hawliczek. Menedżer z szeroką znajomością krajowych i zagranicznych rynków energii elektrycznej.

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/818-szkolenie-i-warsztaty-on-line-rynek-energii-w-polsce-i-modele-zakupu-energii

 

6.        Szkolenie i warsztaty praktyczne: DEWELOPMENT PROJEKTÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Termin: 18.01.2022r.

Prowadzący 1: Grzegorz Skarżyński. Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego.

Prowadzący 2: Przemysław Kałek. Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Partner w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/776-szkolenie-i-warsztaty-praktyczne-dewelopment-projektow-fotowoltaicznych-4

 

7.       Szkolenie on-line: TAKSONOMIA – jakie zmiany czekają przedsiębiorców od stycznia 2022r.?

Termin: 27.01.2022r.

Prowadzący: dr Radosław Maruszkin. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska oraz prawie Unii Europejskiej.

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/ochrona-srodowiska/809-szkolenie-on-line-jak-zmieni-sie-prawo-unii-europejskiej-dotyczace-ochrony-srodowiska

 

8.       Szkolenie i warsztaty on-line: JAK ODBIORCY PRZEMYSŁOWI MOGĄ BEZPOŚREDNIO KUPOWAĆ ENERGIĘ Z OZE

Termin: 15.02.2022r.

Prowadzący 1: Grzegorz Skarżyński. Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego.

Prowadzący 2: Przemysław Kałek. Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Partner w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/772-szkolenie-i-warsztaty-on-line-modele-pozyskiwania-energii-z-oze-przez-odbiorcow-przemyslowych

 

9.       Szkolenie on-line: MAGAZYNY ENERGII „nowi” uczestnicy rynku energii?
Termin: 24.02.2022r.

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/777-szkolenie-on-line-magazyny-energii

 

10.   Szkolenie i warsztaty stacjonarnie Warszawa: Rynek bezpośrednich (korporacyjnych) umów zakupu energii z OZE – perspektywa odbiorcy i dostawcy

Termin: 28.02.2022r. - 1.03.2022r. (WARSZAWA)

Prowadzący 1: Grzegorz Skarżyński. Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego.

Prowadzący 2: Przemysław Kałek. Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Partner w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/819-szkolenie-i-warsztaty-praktyczne-rynek-bezposrednich-korporacyjnych-umow-zakupu-energii-z-oze-perspektywa-odbiorcy-i-dostawcy

 

11.   Szkolenie i warsztaty on-line: Nowela ustawy OZE – kierunki zmian

Termin: 17.03.2022r.

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/804-szkolenie-i-warsztaty-on-line-nowela-ustawy-oze-kierunki-zmian

 

12.   szkolenie on-line: Duża nowelizacja prawa energetycznego - nowe zasady funkcjonowania na rynku energii elektrycznej

Termin: 7-8.04.2022r.

Prowadzący 1: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA

Prowadzący 2: Przemysław Kałek, radca prawny, Partner w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/energetyka/800-szkolenie-on-line-duza-nowelizacja-prawa-energetycznego-nowe-zasady-funkcjonowania-na-rynku-energii-elektrycznej-3

 

 


Wspierają nas