Odbudowa piętrzeń w przekrojach Kopice i Głębocko

12.01.2022

Rewitalizacja ekosystemu doliny rzeki Nysy Kłodzkiej

 

Odbudowa piętrzeń w przekrojach Kopice i Głębocko

 

Założenia projektu „Zielona Kaskada”

 

Ograniczenie procesów erozji dna rzeki i obniżania poziomu wód gruntowych na obszarach Natura 2000 i rezerwatowych.

 

Wykonanie zadań Programu Ochrony Przyrody na lata 2014-2023 zatwierdzonego dla Nadleśnictwa Tułowice i Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodków 2013-2016 tj. zwiększenie uwilgocenia siedlisk przez podniesienie poziomu zwierciadła wód gruntowych i odtworzenie naturalnych stosunków wodnych na terenach mokradłowych.

 

Zwiększenie retencji wód powierzchniowych i gruntowych, ograniczenie skutków suszy hydrologicznej, eliminacja wysychania studni, odbudowa wodopojów dla zwierzyny leśnej

 

I wiele więcej! Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

 

Rewitalizacja rzeki Nysy Kłodzkiej- Zapoczątkowuje pobieranie plikuTUTAJ


Wspierają nas