Projekt ustawy Prawo Wodne- poprawki TRMEW

24.01.2022

W dniu 29 grudnia 2021 roku został przekazany do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 20 grudnia 2021, numer w wykazie UC112).

 

Zarząd TRMEW zgłosił poprawki w następującym zakresie:

 

1. opłaty i okres dzierżawy nieruchomości wykorzystanej do prowadzenia działalności związanej z energetyką wodną;

2. Dla elektrownie bezspadowych, usytuowanych bezpośrednio w nurcie rzeki bez koniecznego pozwolenia wodnoprawnego;

3. przyspieszenie rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, a także urealnienie możliwości ich złożenia.

 

Szczegółowe wnioski wraz z uzasadnieniem znajdą Państwo Zapoczątkowuje pobieranie plikuTUTAJ


Wspierają nas