Prekonsultacje zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - reforma systemu

03.02.2022

W ramach prekonsultacji Zarząd TRMEW zgłosił propozycję poprawki dotyczącej braku obowiązku wykazywania zgodności lokalizacji obiektów hydrotechnicznych kształtujących stosunki wodne (w tym MEW) z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

 

Uzasadnienie - Zapoczątkowuje pobieranie plikuTUTAJ


Wspierają nas