Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

08.03.2022

W ramach konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Zarząd TRMEW zgłosił swoje uwagi. Zgłoszona poprawka obejmuje brak konieczności posiadania  świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji u użytkowników:

        1)   urządzeń elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 50 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;

 

Projekt Rozporządzenia - Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTUTAJ

 

Uwagi TRMEW - Zapoczątkowuje pobieranie plikuTUTAJ

 


Wspierają nas