Projekt nowelizacji ustawy o OZE z 24.02.2022 r.

20.04.2022

Pod koniec lutego do konsultacji publicznych przekazany został projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99).
 
Zarząd TRMEW samodzielnie oraz we współpracy z Radą OZE Konfederacji Lewiatan złożył uwagi w tym projekcie. Nasze postulaty były skupione głównie na zagadnieniach dotyczących modernizacji ("małej" lub "dużej"), dzięki której możliwe będzie uzyskanie wsparcia proporcjonalnie do poniesionych nakładów na modernizację. Trwają prace również nad systemem wsparcia kontynuacyjnego dla MEW (wsparcie bez dodatkowych inwestycji na okres 10 lat).  
 
Projekt ustawy o OZE- TUTAJ!

Uwagi TRMEW - TUTAJ!


Wspierają nas