Nasza Misja

Od początku działalności Stowarzyszenia TRMEW jego misją było reprezentowanie branży hydroenergetyki, integrowanie właścicieli małych elektrowni wodnych, a także aktywne uczestnictwo przy tworzeniu prawa mającego wpływ na funkcjonowanie i rozwój całej branży.

Naszym celem jest:

  • działanie na rzecz energetyki wodnej jako branży Odnawialnych Źródeł Energii
  • zwiększanie wykorzystania potencjału energetycznego rzek poprzez adaptację starych siłowni wodnych, wykorzystanie budowli hydrotechnicznych powstałych w wyniku prac melioracyjnych oraz obiektów realizowanych w ramach programu mikroretencji i przez modernizację istniejących elektrowni wodnych, poprawiającą ich sprawność
  • osiągnięcie przez Polskę w perspektywie roku 2050 wskaźników wykorzystania potencjału hydroenergetycznego na poziomie 43% (aktualna średnia dla Unii Europejskiej)

Wykorzystanie technicznego potencjału hydroenergetycznego w wybranych krajach EU:


Prognoza rozwoju:


Wspierają nas